מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  דין, הלכה ומעשה

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 דין, הלכה ומעשה

אילן לוי, עו"ד
תאריך הוצאה נובמבר 2015
חוק הבטחת הכנסה ותקנותיו נמנה על סדרת החוקים הסוציאליים. החיבור המשפטי מוגש באופן ובצורה קלה לשימוש באשר כל סעיף, דברי ההסבר שלו וההלכה הפסוקה שלו. הספר מלווה את המשתמש לתוך נבכי החוק, ההלכה הפסוקה והסברים.
מחיר קטלוגי
798.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
498.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
3
הצג בדף:
פרקים
1.     הדין סעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "14. תקופת התשלום (תיקון התשס"א (מס' 3)) (א) גמלה תשולם רק בעד התקופה שתחילתה ב- 1 לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגמלה, ואולם השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם...
1.     הדין סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "14א. זכאי לגמלה שיצא את ישראל (תיקונים: התשס"א (מס' 3), התשס"ג, התשס"ז (מס' 2), התשע"ג) (א) לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד חודש קלנדרי, אם שהה מחוץ לישראל...
סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "14ב. מענק חימום (תיקונים: התשס"ד (מס' 3), התשע"א (מס' 2)) הזכאי לגמלה בעד אחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר או דצמבר של שנה קלנדרית (להלן: "חודש הזכאות"), יהיה זכאי למענק חימום בשיעור של 6.4%...
סעיף 15 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "15. מענק עקב פטירה (תיקונים: התשמ"ה, התשס"ג, התשס"ג (מס' 2)) (א) נפטר זכאי שהיתה משתלמת לו  גמלה, ישלם המוסד לביטוח לאומי למי שהיח בן זוגו בשעת פטירתו, ובאין בן זוג - לאחד מילדיו, מענק בסכום...
סעיף 16 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "16. תשלום באמצעות גוף אחר לעניין מי שמצוי בהכשרה מקצועית רשאי השר לקבוע בתקנות הוראות ותנאים בדבר תשלום הגמלה באמצעות משרד העבודה והרווחה או משרד ממשלתי אחר או תאגיד שנקבע."
סעיף 17 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "17. זכות לתביעה ולפיצוי (תיקון התשמ"ז (מס' 2)) (א) אדם החייב על-פי כל דין או הסכם במזונותיו של מי ששולמה לו או בעדו  גמלה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לתבוע ממנו פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא עתיד...
סעיף 18 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "18. סמכות לשלול גמלה המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית, להשהות או לשלול  גמלה למי שהפר ללא צידוק מספיק הוראות שניתנו לו בקשר להכשרה מקצועית או לשיקום מקצועי, או למי שנהג בדרך שמן המפורסמות הוא כי היא עלולה...
1.     הדין סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "19. חובת התובע (תיקונים: התשס"ב, התשס"ה (מס' 2)) (א) לצורך קביעת הזכאות לגמלה או המשך תשלומה, חייב התובע  גמלה או המקבל  גמלה, לפי דרישת המוסד לביטוח...
1.     הדין סעיף 20 לחוק לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "20. חובת עדכון פרטים (תיקון התשע"א) מקבל גמלה יודיע למוסד לביטוח לאומי בכתב על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי, בהכנסותיו או בעניין אחר, שלגביהם מסר בעבר מידע למוסד או בעניין...
1.     הדין סעיף 20א לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 קובע כדלקמן:   "20א. מסירת מידע מטעה או אי-מסירת מידע שדרש המוסד לביטוח לאומי (תיקון התשס"ה (מס' 2)) הוראות סעיף 327 לחוק הביטוח הלאומי יחולו גם לגבי מי שתובע או מקבל גמלה או מענק לפי...
3

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן