מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
ספרונית פשיטת רגל

ספרונית פשיטת רגל

עו"ד שלומי נרקיס
תאריך הוצאה אפריל 2016
מחיר קטלוגי
389.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
199.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
2
הצג בדף:
פרקים
53. תחולת תקנות פשיטת רגל על זכויותיהם של נושים, על תביעת חובות ועל חלוקת דיבידנדים בפירוק חברה, יחולו הוראות פרק ד' לתקנות פשיטת הרגל, ככל שאינן סותרות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים; לעניין זה, שינויים כאמור - "חייב" - חברה בפירוק; "יום מתן צו הכינוס" -...
106. פשיטת רגל של העזבון התברר שאין בעזבון כדי סילוקם של כל חובות העזבון, חייב מנהל העזבון להגיש בקשה למתן צו ניהול העזבון בפשיטת-רגל לפי דיני פשיטת רגל, אם לא ציווה בית-המשפט על דרך אחרת של חיסול העזבון.   ...   124. סילוק חובות על סילוק חובות העזבון...
75ב.   ביטול מענק (תיקונים: התשל"א, התשל"ו, התשמ"א (מס' 2), התש"ן) (א) ניתן מענק כלשהו לפי חוק זה ובעל המפעל או הבנין לא הוכיח כי מילא אחר הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו על פיו ושביצע את התכנית המאושרת כולה וקיים את כל תנאי האישור - יחזיר את המענק, זולת אם...
24. סמכות בית-דין אזורי (תיקונים: התשל"א התשל"ב, התשל"ה, התשל"ו, התשמ"א, התש"ן, התשנ"ו, התשס"ט, התשע"ב (מס' 5), התשע"ד) (א) לבית-דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון: (1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות...
27. מכירת המעוקלים (תיקונים: התשנ"ד (מס' 2), התשנ"ט, התש"ס, התשס"ט) (א) ציווה רשם ההוצאה לפועל על מכירת מיטלטלין של החייב, לא יימכרו המיטלטלין אלא בתום 14 ימים מיום הוצאתם ממקום הימצאם, אלא-אם-כן ציווה רשם ההוצאה לפועל או בית-משפט מוסמך, לבקשתו של מי שעלול להיפגע...
11. אין השפעה לפשיטת רגל הוקמה קרן הגבלה ואחרי כן הוכרז מקים קרן הגבלה כפושט רגל, או הוחלט על פירוקו של תאגיד שהקים קרן הגבלה, אין בכך כדי לפגוע בהקמתה של הקרן או בזכויות הזכאים להשתתף בחלוקת הקרן; אך שום דבר בסעיף זה אינו גורע מהוראות סעיף 43 לפקודת פשיטת הרגל, 1936. ...
16. איסור עיקול עיטור שהוענק לפי חוק זה, אינו ניתן לעיקול ולא ייכלל בנכסיו של פושט רגל כמשמעותם בסעיף 37 לפקודת פשיטת רגל, 1936. ...
19. איסור עיקול עיטור שהוענק לפי חוק זה, אינו ניתן לעיקול ולא ייכלל בנכסיו של פושט רגל כמשמעותם בסעיף 37 לפקודת פשיטת רגל, 1936. ...
4. סיום חוזה כרטיס חיוב (א) הלקוח והמנפיק רשאים לסיים חוזה כרטיס חיוב בכל עת על-ידי הודעה מצד אחד למשנהו. (ב) הודיע הלקוח על סיום החוזה, יהיה מועד הסיום המועד שבו נמסר הכרטיס למנפיק; אבד או נגנב כרטיס החיוב והודיע הלקוח על סיום החוזה, יהיה מועד הסיום המועד שבו נמסרה ההודעה...
3ג. לקוח מוגבל מיוחד (תיקונים: התשנ"ד, התשנ"ו, התשס"ט, התשע"ד (א)           (1) חייב שרשם ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות...
2
Powered By:Crafty Syntax

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן