מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים בהליך האזרחי מהדורת 2017

הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים בהליך האזרחי מהדורת 2017

אבנר קדם, עו"ד
תאריך הוצאה ספטמבר 2017
הכלים הדיוניים של גילוי מסמכים ושאלונים, נועדו, עד כמה שהדבר אפשרי, ליצור שוויון בין בעלי הדין ולהעמידם עד כמה שניתן, בעמדה התחלתית ובנקודת זינוק, פחות או יותר שווה.
מחיר קטלוגי
498.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
398.00 ₪
חדש
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
הכלים הדיוניים של גילוי מסמכים ושאלונים, נועדו, עד כמה שהדבר אפשרי, ליצור שיוויון בין בעלי הדין ולהעמידם עד כמה שניתן, בעמדה התחלתית ובנקודת זינוק, פחות או יותר שווה.   כך לדוגמה, גילוי מסמכים מהווה אמצעי עזר, שהוא מעבר לעיקרון השיוויון, ויש בו כדי להשיג מטרות דיוניות נוספות,...
תקנה 102 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "102. הודעה על הודיה בעל דין רשאי למסור הודעה, אם בכתב טענותיו ואם בכתב אחר, כי הוא מודה באמיתות טענותיו של בעל דין אחר, כולן או מקצתן."   תקנה 102 לתקסד"א עוסקת ביוזמתו של בעל דין...
תקנה 103 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "103. דרישה להודות בעובדה או במסמך (א) בעל דין רשאי, בכתב ערוך לפי טופס 4 או 5, לדרוש מבעל הדין שכנגד להודות בעובדה פלונית או במסמך פלוני, תוך שמירה על הסתייגויות צודקות; ההודיה תהיה לטובת בעל הדין שמסר את הדרישה ולעניין אותה תובענה...
תקנה 104 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "104. רשות לתקן הודיה בית-המשפט רשאי, בכל עת ולפי תנאים שייראו לו צודקים, להתיר לבעל דין שיתקן כל הודיה שלו בעובדה או שיחזור בו ממנה."   כפי שראינו, הודאה מטעם בעל דין הנכללת בכתבי הטענות או...
תקנה 105 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "105. גילוי על-ידי שאלות (תיקון התש"ן) בית-המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 7, המרשה לו למסור לבעלי הדין האחרים, כולם או מקצתם, שאלון ערוך לפי טופס 8, ובלבד שיפרש בשולי השאלון מי מבעלי הדין האחרים נדרש להשיב...
תקנה 106 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 עוסקת בזמן/מועד להמצאת השאלות והבקשת הרשות.   על-פי תקנה זו "עותק של השאלון והודעה בדבר בקשת הרשות יומצאו לנשאלים שבעה ימים לפחות לפני היום שנקבע לבירור הבקשה, זולת אם ראה בית-המשפט או הרשם לוותר על דרישה זו".
תקנה 107 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "107. סייג לשאלות בית-המשפט או הרשם, בהחליטו בדבר בקשת הרשות, ישקול כל הצעה שתבוא מצד הנשאל למסור לו פרטים או להודות בעובדות או להראות מסמכים הנוגעים לדברים הנדונים, כולם או מקצתם, והרשות לא תינתן אלא לשאלות שהן לעניין הנדון, ולא די...
תקנה 108 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "108. תאגידים והמדינה היה הנשאל תאגיד, רשאי בית-המשפט או הרשם, לפי בקשת השואל, להרשות מסירת שאלון לחבר או לפקיד של התאגיד; נדרשה המדינה להשיב על שאלות - יורה הצו איזה עובד ציבור ישיב עליהן."   תקנה 108 לתקסד"א מקנה לבית-המשפט...
תקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "109. תשובה בתצהיר (א) התשובה על שאלון תינתן בתצהיר לפי טופס 9, ויש להגישו תוך שבעה ימים מיום מסירת השאלון או תוך מועד אחר שהרשה בית-המשפט או הרשם. (ב) התנגדות למתן תשובה על שאלה פלונית, תירשם בתצהיר הנערך בתשובה על...
תקנה 110 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "110. צו להשיב או להוסיף ולהשיב לא השיב הנשאל, או לא השיב תשובה מספקת, רשאי השואל לבקש מבית-המשפט או מן הרשם צו המחייב את הנשאל להשיב, או להוסיף ולהשיב, לפי העניין, ומותר בצו כאמור לחייב במתן תשובה בין בתצהיר ובין בחקירה שבעל-פה,...
אין דף קודם דף קודם
1
Powered By:Crafty Syntax

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן