מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
ללא תמונה

קדם משפט בראי המשפט האזרחי

עו"ד איריס מרקוס
תאריך הוצאה ינואר 2011
מחיר קטלוגי
398.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
250.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
תקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "140. סמכות להורות על קדם-משפט (140) (תיקון התשנ"ו)   ראה שופט כי בתובענה פלונית שהוא עומד לדון בה, או ראה נשיא או סגן נשיא של בית-משפט כי בסוג פלוני של תובענות, מן הראוי להקדים למשפט בירור של נושא הריב ודרכי הדיון בו,...
תקנה 141 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן:   "141. המועד (141)   קדם-משפט לא יתקיים לפני שעבר הזמן להגשת האחרון שבכתבי ההגנה."   על-פי תקנה זו, בית-המשפט לא יורה על קיום קדם-משפט, אם הזמן להגשת כתב הגנה טרם עבר. ובמילים אחרות,...
תקנה 142 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "142. הודעה לבעלי הדין (142)   הודעה על קיום קדם-משפט ועל תאריך הדיון בו תומצא לבעלי הדין לפחות חמישה-עשר ימים מראש."   על-פי תקנה 142 לתקסד"א הודעה על קיומו של קדם-משפט לרבות...
1.   מבוא   תקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "143. סמכותו של שופט בקדם-משפט (143) (תיקונים: התשנ"א, התשנ"ה, התשנ"ו)   בקדם-משפט או לצורכי קדם-משפט מוסמך שופט -   (1)   לבדוק...
תקנה 144 לתקסד"א קובעת כי:   "בעניינים האמורים בתקנה 143 יהיו לשופט בקדם-משפט כל הסמכויות הנתונות לבית-המשפט לפי כל דין והוא רשאי להחליט בהם ללא צורך בבקשת בעל דין."   הסמכות תופעל באחת משתי הדרכים: לבקשת בעל דין, ביוזמת בית-המשפט. למשל, אם...
תקנה 145 לתקסד"א קובעת כי: "היו בקשות תלויות ועומדות לפני בית-המשפט והן נוגעות לאחד העניינים המנויים בתקנה 143, יהא שופט בקדם-משפט רשאי לדון ולהחליט בהן."
תקנה 146 קובעת כי:   "שופט בקדם-משפט רשאי, ביזמתו או לפי בקשת בעל דין, להורות שבעלי הדין, או מי שהוזמן להתייצב לפי תקנה 147, יעידו בפניו בשאלות השנויות במחלוקת ביניהם, או בחלק מהן."   מחוקק-המשנה לא בחר לפרוץ באורח סוחף את גדרי סמכותו של שופט קדם-המשפט...
תקנה 147 לתקסד"א:   "147. התייצבות   (א)   שופט בקדם-משפט רשאי להורות שבעל דין פלוני יתייצב בעצמו, ואם היה תאגיד - מנהלו, מנהל עסקיו או אדם אחר הממלא בו תפקיד, הכל לפי ראות עיני השופט; כן רשאי הוא להורות שבעל דין פלוני שנוכחותו אינה דרושה לבירור,...
תקנה 148 לתקסד"א קובעת כי:   "עדותו והודעתו של בעל דין שנרשמו בקדם-משפט והחלטות השופט בקדם-משפט דינן כדין עדות, הודעה והחלטה במשפט."   כאשר מגיעים צדדים להסכמה מפורשת כלשהי שקיבלה אף תוקף של החלטה, מושתקים המשיבים מלטעון כנגד הבקשה וזאת על-פי תקנה 148...
1.   כללי   תקנה 149 לתקסד"א קובעת כי:   "(א) עניין שהוחלט בו בקדם-משפט אין לפתוח שנית במשפט, והמשפט יתנהל על-פי ההכרעות בקדם-משפט, זולת אם ראה בית-המשפט הדן בתובענה לשנות מהן, מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין....
אין דף קודם דף קודם
1
Powered By:Crafty Syntax

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן