מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
בתים משותפים - נכסי דלא ניידי

בתים משותפים - נכסי דלא ניידי

עו"ד אריה סאמרלי
תאריך הוצאה מאי 2015
הספר כולל תוספת ראשונה, מאי 2015.
מחיר קטלוגי
450.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
398.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
2
הצג בדף:
פרקים
סעיף 59א לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59א. התקנת דוד שמש (תיקון: התשמ"ח) (א) בעל דירה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף-קטן (ב), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על-ידי השמש (להלן -דוד שמש),...
סעיף 59ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ב. הינתקות ממערכת חימום מרכזית (תיקון: התשמ"ח) (א) בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן - המערכת המרכזית), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת...
סעיף 59ג לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ג. התאמות לאדם עם מוגבלות (תיקונים: התשמ"ח, התשס"ב, התשס"ה, התשס"ח(3)) (א) בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;...
סעיף 59ד לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ד. החלפת ספק גז (תיקונים: התשנ"א, התשנ"ד) (א) בסעיף זה, "מערכת גז מרכזית" - מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשתי דירות או יותר. (ב) בבית משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית, רשאים בעלי...
סעיף 59ה לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ה. מתקני גז (תיקון: התשנ"א) (א) מתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית בבית משותף שנועדו לשמש דירה מסויימת בלבד, יהוו חלק מאותה דירה, בין אם הם נמצאים בתוך הדירה ובין אם הם נמצאים מחוץ לדירה. (ב) מתקנים או...
סעיף 59ו לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ו. התקנת מעלית (תיקון: התשנ"ו) (א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה: (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית...
סעיף 59ז לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ז. הפעלת מעלית כמעלית שבת (תיקונים: התשס"א, התשע"א) (א) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי...
סעיף 59ח לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "59ח. תאורה בשבת ובמועד (תיקון: התשס"ו) (א) בעל דירה רשאי, בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבונו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת (בסעיף זה - המנגנון) ברכוש המשותף והוא יישא בהוצאות...
סעיף 60 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "60. בית משותף שנהרס (א) נהרס בית משותף, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן - המשקמים) החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו, יישא כל בעל דירה בהוצאות...
סעיף 61 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:   "61. תקנון בית משותף יתנהל על-פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף."   בהיעדר תקנון מוסכם חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לפיו מסורה לאסיפה...
2

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן