מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
תרופות בדיני חוזים - הלכה ומעשה

תרופות בדיני חוזים - הלכה ומעשה

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה ינואר 2019
החיבור מוגש באופן שתחת כל סעיף בחוק מובאת ההלכה, פסיקת בית-המשפט וההסברים השונים לכל סעיף.
מחיר קטלוגי
498.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
298.00 ₪
חדש
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
לקריאת הספר לחץ/י על האייקון  שלעיל.
סעיף 1 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים (תרופות)") קובע כדלקמן:            "1. הגדרות (א) בחוק זה: "הפרה" - מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה; "נפגע" - מי שזכאי לקיום החוזה שהופר; "אכיפה" - בין בצו לסילוק חיוב כספי או בצו עשה אחר ובין...
סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "2. תרופות הנפגע הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק זה."   חוק החוזים (תרופות) קובע את...
סעיף 3 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "3. הזכות לאכיפה הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: (1) החוזה אינו בר-ביצוע; (2) אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי; (3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי-סבירה של פיקוח מטעם בית-משפט או לשכת...
סעיף 4 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "4. תנאים באכיפה בית-המשפט רשאי להתנות את אכיפת החוזה בקיום חיוביו של הנפגע או בהבטחת קיומם או בתנאים אחרים המתחייבים מן החוזה לפי נסיבות העניין."   בסעיף 3 לחוק החוזים (תרופות) נקבע, כי בית-המשפט רשאי לתת צו אכיפה, אלא אם מתקיים...
סעיף 5 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "5. אכיפה בעסקה טעונת רישום ניתן צו אכיפה על חיוב להקנות נכס או זכות בנכס וההקניה טעונה רישום בפנקס המתנהל על-פי חיקוק, ייעשה הרישום בתוקף צו האכיפה ולפי האמור בו כאילו נעשה לבקשת...
סעיף 6 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "6. הגדרה לעניין סימן זה, "הפרה יסודית" - הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן,...
סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "7. הזכות לביטול (א) הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית. (ב) היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר אורכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן האורכה, זולת אם בנסיבות העניין היה...
סעיף 8 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "8. דרך הביטול ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה אורכה לקיום החוזה - תוך זמן סביר לאחר שחלפה האורכה." תרופת הביטול היא סעד עצמי,...
סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "9. השבה לאחר ביטול (א) משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על-פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על-פי החוזה, או לשלם לו את שוויו...
אין דף קודם דף קודם
1

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן