מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים בהליך האזרחי   (מהדורת 2019)

הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים בהליך האזרחי (מהדורת 2019)

אבנר קדם עו"ד
תאריך הוצאה נובמבר 2019
הכלים הדיוניים של גילוי מסמכים ושאלונים, נועדו, עד כמה שהדבר אפשרי, ליצור שוויון בין בעלי הדין ולהעמידם עד כמה שניתן, בעמדה התחלתית ובנקודת זינוק, פחות או יותר שווה.
מחיר קטלוגי
498.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
250.00 ₪
חדש
במבצע
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
לקריאת הספר לחץ/י על האייקון  שלעיל.
הכלים הדיוניים של גילוי מסמכים ושאלונים, נועדו, עד כמה שהדבר אפשרי, ליצור שיוויון בין בעלי הדין ולהעמידם עד כמה שניתן, בעמדה התחלתית ובנקודת זינוק, פחות או יותר שווה.   כך לדוגמה, גילוי מסמכים מהווה אמצעי עזר, שהוא מעבר לעיקרון השיוויון, ויש בו כדי להשיג מטרות דיוניות נוספות,...
  1. עקרונות יסוד - תקנות 1 עד 5 לתקסד"א תשע"ח תקנות 1 עד 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעות כדלקמן:   "1. מטרות התקנות מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים בבית-המשפט, ליצור וודאות דיונית, למנוע שרירותיות ולהגשים את העקרונות החוקתיים העומדים...
  1. תקנות 56 עד 60 לתקנות החדשות (תשע"ט) תקנות 56 עד 60 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעות כדלקמן:   "56. שאלונים (א) לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון, בעל דין רשאי לשלוח לבעל דין אחר שאלון שיכלול שאלות ובלבד שהן נוגעות לעניין הנדון וגם קבילות בחקירה שכנגד של עד בעל-פה ורשאי בעל דין...
  1. תקנות 61 עד 63 לתקנות החדשות (תשע"ט) תקנות 61 עד 63 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעות כדלקמן:   "61. מועד לקיום קדם משפט (א) ישיבת קדם המשפט תקבע לאחר שהוגש כתב הגנה וחלף המועד להגשת כתב ההגנה האחרון. (ב) בית-המשפט רשאי להורות שבעלי הדין יתייצבו בעצמם; אם בעל הדין הוא תאגיד...
  תקנה 102 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "102. הודעה על הודיה בעל דין רשאי למסור הודעה, אם בכתב טענותיו ואם בכתב אחר, כי הוא מודה באמיתות טענותיו של בעל דין אחר, כולן או מקצתן."   תקנה 102 לתקסד"א עוסקת ביוזמתו של בעל דין הרוצה להודות בטענות של הצד האחר....
תקנה 103 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "103. דרישה להודות בעובדה או במסמך (א) בעל דין רשאי, בכתב ערוך לפי טופס 4 או 5, לדרוש מבעל הדין שכנגד להודות בעובדה פלונית או במסמך פלוני, תוך שמירה על הסתייגויות צודקות; ההודיה תהיה לטובת בעל הדין שמסר את...
תקנה 104 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "104. רשות לתקן הודיה בית-המשפט רשאי, בכל עת ולפי תנאים שייראו לו צודקים, להתיר לבעל דין שיתקן כל הודיה שלו בעובדה או שיחזור בו ממנה."   כפי שראינו, הודאה מטעם בעל דין הנכללת בכתבי הטענות או...
תקנה 105 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:   "105. גילוי על-ידי שאלות (תיקון התש"ן) בית-המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 7, המרשה לו למסור לבעלי הדין האחרים, כולם או מקצתם, שאלון ערוך לפי טופס 8, ובלבד שיפרש בשולי השאלון מי מבעלי הדין האחרים נדרש להשיב...
תקנה 106 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 עוסקת בזמן/מועד להמצאת השאלות והבקשת הרשות.   על-פי תקנה זו "עותק של השאלון והודעה בדבר בקשת הרשות יומצאו לנשאלים שבעה ימים לפחות לפני היום שנקבע לבירור הבקשה, זולת אם ראה בית-המשפט או הרשם לוותר על דרישה זו".
אין דף קודם דף קודם
1

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן