כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

זכויות אסיר - דין והלכה

עו"ד שלומי נרקיס
תאריך הוצאה אוקטובר 2008
מחיר קטלוגי
390.00 ₪
מחיר באתר
250.00 ₪

הנחת היסוד היא, שסל זכויות האדם של אסיר מכיל את כל הזכויות וחירויות הנתונות לכל אזרח ותושב, למעט חופש התנועה שנשלל ממנו עקב ריצוי המאסר ולכן ברור הוא כי ריצוי המאסר משעה את יכולתו של האסיר לממש חלק מחירויותיו האחרות.

 

חירויות אחרות, שמימושן אינו מותנה בחופש התנועה ויכול להיעשות גם בתא או מתא המאסר אף מוסיפות לעמוד לאסיר גם בהיותו בבית הסוהר.

 

במקרה והשב"ס חפץ להשעות או להגביל את יכולתו של האסיר לממש גם חירויות מן הסוג הזה, מוטל עליו להראות כי בסמכותו לעשות כן מעוגנת בדין ובהוראה מפורשת.

 

ספר זה עוסק בדין וההלכה הקיימים בכל הנוגע לעתירת אסיר הן מן הפן הפרוצידוראלי והן מן הצד המעשי, תוך הבאת דוגמאות, המסבירות הלכה למעשה את הנושא לגופו תוך התייחסות לפקודת הנציבות (פקנ"צ).

 

הספר כולל הסברים(טקסט בוק) וניתוח פסקי דין. 

 

מבין נושאי הספר (חלקי):

 

התערבות בית המשפט בהחלטות השב"ס, סדרי הדין בהגשת עתירת אסיר, הגשת עתירה והתייצבות בדיון, דיון בעתירה, סדרי דין באין הוראות, רשות ערעור וערעור, חובת הנמקה,

 

שיהוי בהגשת עתירת אסיר, פסלות שופט לישב בדין, פטור מתשלום אגרה, עתירה לבג"ץ, תקופת הפגרה לא תבוא במיין, סמכותו של עצור להגיש עתירת אסיר, הוצאת עצור לחופשה, עיון במידע חסוי, עתירה לגילוי ראיה בעתירת אסיר,

 

עתירת אסיר-יציאה לחופשה, חתונה של אח/אחות, יציאת סב לברית נכדתו, ישיבת שבעה, הולדת ילד, ראיון עבודה, יציאה לחופשה לעצור עד תום ההליכים, יציאתו לחופשה של עבריין מין, אסיר עולם, השתת ערובה כספית והיעדר יכולת כלכלית לעמוד בתנאים שנקבעו,

 

שלילת חופשה עקב מידע מודיעיני, סיכון גבוה לבריחה (סג"ב), המלצת הוועדה לאלימות במשפחה, עתירת אסיר – אסיר בטחוני, יציאתו לחופשה של אסיר בטחוני, תושב הרשות,

 

עתירה לשנות סיווגו של אסיר מבטחוני לפלילי, העברה מאגף, הכנסת ציוד לבית הכלא (דיסקים, מחשב, צידנית, טרמוס, מעבד מזון, ספרים ועוד), התייחדות, התייחדות עם ידועה בציבור,

 

רשות ערעור איננה ניתנת כדבר בשיגרה, עתירת אסיר כנגד הממונה הארצי על עבודות שירות (הפעלת עונש מאסר ממשי, התנהגות בעייתית, רשות ערעור ועוד), עתירת אסיר על החלטת ועדת שחרורים,

 

אילוץ ללבוש מדי אסיר, אספקת ירקות, היעדר מזגן, הקצאת טלפון ציבורי, הוצאת זרע מחוץ לכותלי בית הכלא, שכר עבודה, חופש הביטוי על דרך כתיבה ופרסום בעיתון מקומי, שינוי קטגוריה,

 

העברה לבית כלא אחר, הצבת מכונת צילום, טיפול שיניים, סגירת דלתות התאים בשעות הלילה, בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון ועוד נושאים רבים אחרים.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ