כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

מומחים בדיני משפחה (בעין הרפורמה בסדרי הדין האזרחי והמשפחה)

אבנר קדם, עו"ד דורית מגן, עו"ד
תאריך הוצאה מאי 2023
מחיר הספר
65.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

  

הרפורמה בסדר הדין האזרחי הניבה שינויים שונים בסדרי הדין האזרחי והמשפחה. לאחר שתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 נכנסו לתוקף רבו ההלכות שדנו ביישום התקנות לרבות אלה הדנות במומחים. לאחר מכן באו אל העולם תקנות סדרי הדין בענייני משפחה שהרחיבו אף הן בנושא המומחים.

 

חיבור זה בא ומביא בפני המשתמש את סוגיית המומחים על-פי הוראות הרפורמה המקיפה בסדרי הדין האזרחי והמשפחה, תוך הבאת הלכות רבות, אף מן הדין הנוהג ערב התקנות החדשות ואשר יפות אף כיום, וכל אלה ישמשו מורה דרך לכל העוסק בדיני משפחה.

 

מטרת המחוקק ומחוקק-המשנה בקביעת ההסדר המיוחד בבית-המשפט לענייני משפחה היתה להקל על הדיון, לייעלו ולקצרו ולאפשר לבית-המשפט לענייני משפחה לקבל חוות-דעת של מומחה אובייקטיבי שחוות-דעתו לא הוזמנה על-ידי אחד הצדדים.

 

כלומר, דרך המלך, לקבלת חוות-דעת של מומחים בבית-המשפט למשפחה, היא למנות מומחה מטעם בית-המשפט. בנסיבות מיוחדות על-פי קביעת בית-המשפט ניתן יהיה להתיר לבעל הדין להביא חוות-דעת של מומחה מטעמו באופן יוצא מן הכלל ולמען עשיית משפט צדק. על כל אלה לרבות מסלול הדיון, חקירת המומחה, השגות על חוות-דעתו ויישום תקנות סדרי הדין בענייני המומחים הלכה למעשה, בא החיבור ונותן את התשובות בכל נושא ונושא.

 

מבין נושאי הספר (חלקי):

 

מינוי המומחה, הגשת מסמכים למומחה; יישום תקנות סדרי הדין, שאלות הבהרה מטעם בעלי הדין, תשובתו של מומחה בית-המשפט לשאלות הבהרה שנשלחו אליו מטעם בעלי הדין; חקירתו של מומחה מטעם בית-המשפט, ויתור על חקירתו של מומחה בית-המשפט; מה הדין באשר להגשת חוות-דעת מטעם בעלי הדין כאשר לא מונה מומחה מטעמו של בית-המשפט; תובענה שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה - סעיף 8(ה) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה; מומחה לכתב יד; פקיד הסעד (עובד סוציאלי); על התסקיר להיערך בצורה אובייקטיבית; אימתי יורה בית-המשפט על הגשת תסקיר משלים; מה מעמדו של תסקיר עובד סוציאלי ומה ערכו?; חקירה נגדית של עובד סוציאלי; המומחה בראי פסיקת בית-הדין הרבני; מינוי רואה חשבון חוקר; מומחה בית-המשפט - חזקת המקצועיות וההגינות ועוד נושאים רבים אחרים.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ