כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

חובת הסודיות בעין המשפט הישראלי מכוח הדינים השונים, ההלכה הפסוקה והמעשה

אליעזר פני-גיל, עו"ד
תאריך הוצאה יולי 2023
מחיר הספר
65.00 ₪

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

  

לראשונה בארץ הספר המקיף הדן בכל קשת הסוגיה של חובת הסודיות ככל שהיא מוצאת את ביטוייה בדברי חקיקה רבים ובהלכה הפסוקה. בעידן שבו נפרצות חדשים לבקרים חומות הפרטיות של האדם, נודעת חשיבות מרובה לבירור והתעמקות בסוגיה כה חשובה של חובת הסודיות כפי שעוגנה הן בדין והן בהלכה הפסוקה.

 

סריקת היקף חובת הסודיות חובקת את מרבית תחומי המשפט. דינים שונים והלכות קיבעו את חובת הסודיות כמו גם את החריגים לה. הנושא אקטואלי ביחסי המסחר, הכלכלה, יחסי העבודה בשוק הפרטי והציבורי ועוד.

 

דרך הוראות הדין, ההלכה הפסוקה וניתוחי מלומדי משפט בארץ ובחו"ל, יהפוך הספר לכלי עזר רב ערך לכל העוסק בתחום המשפט, התקשורת לכל גווניה, לבעלי מקצועות חופשיים ובכללם עורכי-דין, רופאים, רואי חשבון וכן חברות ציבוריות ובכללם בנקים, חברות ביטוח, בתי חולים, קופות-חולים ועוד.

 

הספר נושא שני חלקים המחולקים כל אחד למספר שערים וכוללים הן הוראות הדין, דברי הסבר, דברי מלומדי משפט בארץ ובחו"ל והן תמציות ההלכה הפסוקה:

 

חלק ראשון שהוא חלק כללי דן במספר שערים בנושאים הבאים: הבסיס הנורמטיבי לחובת הסודיות - עקרונות יסוד, ההגנה על הפרטיות - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; הוראות חוק הגנת הפרטיות וחובת הסודיות; "מהפכת השקיפות" - הבסיס הרעיוני לחיוב במסירת מידע - פומביות הדיון וחובת הסודיות; סודיות מול חיסיון; חובת הסודיות ובעלי תפקידים.

 

חלק שני הוא החלק הדן בחובת הסודיות בדין ובהלכה הפסוקה. חלק זה חובק נושאים שונים ובכללם חובת הסודיות הבנקאית; חובת הסודיות ביחסי עובד מעביד; חובת הסודיות על-פי חוק העוולות המסחריות; חובה סודיות בדיני הביקורת: ביקורת המדינה והביקורת הפנימית; חובת הסודיות במיסוי מקרקעין ומס הכנסה; חובת הסודיות בהסכמי אי-התחרות ומוניטין; חובת הסודיות בדיני ניירות ערך ובדיני הלבנת הון; חובת הסודיות ביחסי עורך-דין לקוח; חובת הסודיות ביחסי רואה חשבון-לקוח; חובת הסודיות ביחסי רופא וחולה; חובת הסודיות בדיני החברות, דיני ההוצאה לפועל, פירוק וכינוס נכסים, חובת הסודיות בהליכי גישור ופשרה ועוד.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ