כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

חלק ראשון ושני - סדר הדין האזרחי - הלכה ומעשה תקסד"א, התשע"ח-2018 - הרפורמה בניהול ההליך השיפוטי

אריה ליכט, עו"ד
תאריך הוצאה יוני 2019
מחיר קטלוגי
580.00 ₪
מחיר באתר
495.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של חלק ראשון... לחץ/י  כאן

 

לתוכן העניינים המלא של חלק שני... לחץ/י כאן

 

לרכישת חלק שני של הספר בלבד... לחץ/י כאן

 

הערה: הספר כולל שני חלקים (כולל חלק שני שראה אור בעקבות תיקון תשע"ט (מס' 3) מיום 27.05.19) ומחירו של הספר (שני חלקים) הוא 495 ש"ח (במקום 580 ש"ח).

 

ביום 27.05.19 נתקבל תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (תיקון מס' 3). מדובר בתיקון חשוב ומשמעותי במסגרתו תוקנו כ- 25 תקנות מתוך 180(!). תיקונים אלה מתווספים לסדרת פסיקות של בתי-המשפט המפנימים ומפרשים כבר עתה את התקנות הנ"ל ומיישמים את תכליתן.

 

כאמור, יישומה של הרפורמה בסדר הדין האזרחי על-ידי התקנת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לאחר התקנתן וטרם כניסתן לתוקף, מקבל דחיפה משמעותית על-ידי סדרה של תיקונים בתקנות עצמן כמו גם בפרשנות ויישום הלכה למעשה של תקנות אלה אפילו כיום וזאת על-פי ההלכה הפסוקה (למשל, באשר להתנהלות הדיונית של בעלי הדין, תיקון כתב תביעה, המצאה אל מחוץ לתחום המדינה, המצאה לעורך-דין ועוד).

 

יישום מגמות שהוטבעו בעבר בהלכות בתי-המשפט בדבר ניהולו התקין של ההליך, חובת תום-הלב בניהול ההליך, איסור על שימוש לרעה בהליך מקבל משנה-תוקף באשר לדרכו של בית-המשפט בהכרעותיו כבר עתה, טרם כניסה לתוקף של התקנות, על-ידי אימוצן כדרך של פרשנות.

 

משום כך מצא המחבר לנכון, להביא כבר עתה, בפני הקורא והמשתמש בספר בחלקו הראשון - אשר זכה לביקורות נהדרות - את התיקונים הנ"ל וכן הלכות פסוקות המצביעות על דרכו של בית-המשפט, כבר עתה וראייתו של האחרון את התקנות החדשות.

 

החשיבות בהגשת חיבור זה היא הפיכתו לכלי עזר, כבר עתה, לכל שופט, עורך-דין, משפטן, מתמחה וכל העומד לקראת בחינות לשכת עורכי-הדין, הן לגבי המצב העכשווי והן לגבי העתיד. אין ספק שבתי-המשפט, לאור תקנות חדשות אלה, מיישמים כבר עתה את רוח התקנות החדשות בבואם להכריע בסוגיות שעניינן ניהולו התקין של ההליך השיפוטי.

 

שני הספרים מוגשים בכריכה קשה ומהודרת. 

 


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ