כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

הגבלים עסקיים במשפט הישראלי מבט עיוני ומעשי

שאול בר-אילן, עו"ד
תאריך הוצאה דצמבר 2018
מחיר הספר
65.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

בעידן של מסחר הולך ומתפתח על צורותיו השונות והמשתנות קמו כלים שונים להגנה על האזרח ועל המסחר החופשי והשוויוני. אחד הכלים שזרה את שלוחותיו לכל הכיוונים הוא הכלי המוחזק בידי הרשות להגבלים עסקיים.

 

ההגבל העסקי הינו אחד מן החולות הרעות של המסחר החופשי שבהיעדר שליטה עליו יביא לאפליה, לרמיסת זכויות האזרח, למחירי שוק גבוהים חסרי גבולות, לפגיעה בתחרות המסחרית ההוגנת ועוד. לא בכדי באה הרשות להגבלים עסקיים בהצעת החוק שמביעה מהפך בכל סוגיית ההגבל העסקי ובצד התרת הרסן בעסקות משותפות זוטרות היא מכבידה את הרסן על גופים מונופוליסטים שונים.

 

הצורך בהכרת סוגיה זו של ההגבל העסקי הינה צורך של כל מי שעוסק בתחום המסחרי על כל שלוחותיו, בין שמדובר בנכסי דלא-ניידי ובין בטובין שונים או מוצרי תעשיה ועוד. מדובר בתחום רב פנים שחולשים עליו הדין, חוק הגבלים עסקיים ותקנות שונות, ההלכה הפסוקה, הרגולטור שהוא הרשות להגבלים עסקיים.

 

זאת ועוד, מערכת האכיפה האזרחית, מינהלית ופלילית, הינה עניפה וכזו יש להכירה על כל שלוחותיה. על כל אלה בא המחבר שהינו אמון על הידע והבקיאות של נושא זה ומגיש את חיבורו זה המקיף את כל הסוגיה לעומקה ולרוחבה. הספר על ארבעת חלקיו דן בנושאים הבאים:

 

  • שער ראשון, הינו החלק העיוני הדן בתכליתם של דיני הגבלים עסקיים, חוק ההגבלים העסקיים - היסטוריה - תחנות תחיקתיות וכללים, סוגי הסדרים שכבילה לגביהם פוגעת כשלעצמה בתחרות, עבירת ההסדר הכובל,
  • מיהו "צד" להסדר כובל, מהותו של ההגבל העסקי, סוגי הסדרים כובלים - כבילה אנכית מול כבילה אופקית, כבילה עירומה מול כבילה נילווית, כבילה חד-צדדית מול כבילה הדדית, ה"חזקות" בסעיף 2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, המונופול, סדרי דין ועוד;
  • ניתוח כל פנורמת הסוגיה של הגבלים עסקיים על כל שלוחותיה ועוד;

       שער שני, דן בהצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה            והקלת נטל האסדרה), התשע"ח-2018 לכל פרטיה על דברי ההסבר שבה;

 

  • שער שלישי, תמציות ההלכה הפסוקה וסעיפי חוק ההגבלים העסקיים;

 

  • שער רביעי, מביא רשימת חקיקה ישירה, הוראות הרשות להגבלים עסקיים וכן רשימת חקיקה עקיפה.

 

המחבר הינו בעל תואר ראשון בהצטיינות יתרה מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ותואר שני (L.L.M) בהצטיינות מאוניברסיטת תל-אביב. עוסק במשפט מסחרי ובמעמד אישי ומשפחה, פירסם מאמרים בהלכה ובמשפט, הרצה בבית הספר להשתלמויות לעורכי-דין "איילת אור" בתחום ההגבלים העסקיים ועוד, וכן כמרצה מן החוץ בהשתלמויות רופאים של קופת חולים הכללית; חבר בועדת ערר ארנונה בעיריית רחובות.

 

הספר מוגש בכריכה קשה.

 

 


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ