כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

שכר עבודה במשפט הישראלי - מבט עיוני ומעשי (חוק הגנת השכר - חוק שכר מינימום - חוק שכר שווה...)

אריאל לוין, עו"ד
תאריך הוצאה ספטמבר 2023
מחיר הספר
99.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

יחסי עובד-מעביד הינם ממערכות היחסים המשפטיים הנבחנת חדשים לבקרים במערכות המשפט.

 

קשת יחסים זו בנוייה על סדרה של דברי חקיקה רבים ומגוונים שתכליתם שמירה על זכויות העובד כמו גם על זכויות וחובות המעביד. חקיקת המגן אף היא איננה חד-צדדית ועל-כן פריסת ההלכות המשפטיות אף תבהיר את אותן סוגיות בהן העובד אף לא זכה למיגננה בשל התנהלות בלתי-ראויה או חסרת תום-לב.

 

מגמת בתי-הדין הינה פרקטית תוך בחינת העובדות ושמירה על זכויות העובד מצד אחד, ומתן מעמד הולם וראוי לטענות והגנות המעביד, מאידך. מדובר בפסיקה פוריה ביותר של בתי-הדין (האזורי והארצי) המונה אלפי פסקי-דין המביאים שלל סיטואציות משפטיות שונות ביחסים כה מורכבים שבין עובד-מעביד.

 

שכר עבודה הינה סוגיה החוסה תחת מטריית סדרה של חוקים בכללם חוק הגנת השכר וחוקים נילווים ותקנות, חוק שכר מינימום וחוק שכר שווה לעובד ועובדת ועודהספר המקיף סוגיה זו, מביא בפני הקורא בהם את החקיקה הרלוונטית, דברי הסבר, דעות מומחי משפט וכן מאות תמציות פסיקה של ערכאות בתי-הדין השונות.

 

הניתוח, ההסברים והפסיקה מוגשים בנפרד לכל סעיף וסעיף של החוק. גישה זו מאפשרת שימוש יעיל וקל בחיבור המשפטי באשר הנזקק לספר מוצא את תשובתו מייד.

 

הספר מחולק לשלושה שערים:

 

שער ראשון: חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 - פיצוי בגין אי-מסירת תלושי שכר; חובת תשלום במזומנים; תשלום בשווה כסף; איסור שכר כולל; דרך תשלום שכר; שכרו של עובד שנפטר; עיקול העברה ושעבוד; מועד לתשלום שכר חודשי; מועד לתשלום שכר שאינו שכר חודשי; מועדים מיוחדים לתשלום שכר; הגדלת שכר; מקום ושעות לתשלום השכר; קיצבה ופיצויי הלנת קיצבה; פיצוי הלנת שכר; התיישנות; הפחתת פיצוי; תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה; פשיטת רגל ופירוק של תאגיד; חוב לקופת גמל כשכר מולן; פיצויי הלנת פיצויי פיטורים; פנקס שכר ותלוש שכר; ניכויים משכר עבודה; העברת סכומים שנוכו; אחריות נושא משרה; נטל ההוכחה; ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו ועוד.

 

שער שני: חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 - תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו משתלם בעמלות; רכיב הכלכלה בחישוב השכר; הזכות לשכר מינימום; חישוב השכר לעניין שכר מינימום; הגדלת שכר המינימום; אי-הפחתת שכר מינימום; הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל; חזקות; פיצויים מוגבלים; שכר ממוצע; איסור התניה; המדינה כמעסיק ועוד.

 

שער שלישי: חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 - מטרת החוק; הזכות לשכר שווה; עבודות שוות ערך; סמכות שיפוט ותרופות; מינוי מומחה לניתוח עיסוקים מטעם בית-הדין; הפרש שכר; פרסום מידע; מסירת מידע; התיישנות; איסור התניה ועוד. 


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ