כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

עילות פינוי וסילוק יד - ההגנות בעין סדרי הדין - תיקוני חקיקה החדשים וההתפתחות הפסיקתית

תאריך הוצאה ספטמבר 2019
מחיר קטלוגי
598.00 ₪
מחיר באתר
498.00 ₪

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

 

יחסי גומלין שונים בין הזכויות השונות הנוגעות למקרקעין הביאו ליצירת מערכות משפטיות שונות ומגוונות החולשות על היחסים המשפטיים בין בעל המקרקעין לבין שוכר, בין בעל המקרקעין ומחזיק בזכות כלשהיא במקרקעין או הטוען לקיומה של זכות כזו, מחזיק כדין ומחזיק שלא כדין, שוכר ושוכר-משנה, דייר מוגן ודייר-משנה, מחזיק כדין ובר-רשות ועוד.

 

לאחרונה חלו שינויים הן בדברי החקיקה הדנים בזכויות במקרקעין והן בסדרי הדין הנוגעים לדרכי נקיטת ההליך לשמירה והגנה על הזכות המקרקעין, בין בתביעות לסילוק יד ופינוי ובין בסעדים זמניים או קבועים לשמירה על הזכות במקרקעין. תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (תשע"ט) הביאו שינוי בדרכי פתיחת ההליכים לפינוי וסילוק יד ובכללם ביטול הליכים בסדר דין מקוצר. אנו נביא זה בצד זה הן את התקנות הישנות (תשמ"ד) והן את התקנות החדשות (תשע"ט). זאת ועוד, תיקונים בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הרחיבו את היקפה של הזכות במקרקעין ולדבר יש השלכה לא מעטה על דרכי החשיבה בדרך להגשת תביעה לפינוי ולסילוק יד.

 

הספר מוגש בצורה נוחה לשימוש כאשר מובאים הוראות הדין הרלוונטיות בצירוף דברי הסבר ותמציות פסיקה בצד כל הוראת דין. בדרך זו, מקיף הספר את כל המידע והידע הקיים כיום בתחום הנ"ל. הספר מוגש בשני כרכים מהודרים ומונה למעלה מ- 950 עמ'.

 

המחבר הינו דמות ידועה ומוערכת בתחום המקרקעין בישראל, הינו עו"ד עצמאי משנת 2000, עבד ברמ"י וחיבר ספרים שונים ובכללם חיבור על הפטור ממס שבח לדירות מגורים, ומשמש כיו"ר ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי-הדין בישראל.

 

החיבור המשפטי עוסק בנושאים הבאים (לרבות הוראות הדין וההלכה הפסוקה, דברי הסבר, דברי מלומדים ועוד):

 

  • סדרי דין בהגשת תביעות לסילוק יד ופינוי, טענות-סף כגון טענת התיישנות ועוד.
  • עילות סילוק יד מכוח חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
  • עילות סילוק יד מכוח הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב)-1972.
  • עילות סילוק יד - שכירות בלתי-מוגנת.
  • סילוק יד ורשות במקרקעין.
  • המדינה - מינהל (רשות) מקרקעי ישראל ושלוחותיהן.
  • סילוק יד - יחסים מיוחדים של שותפות במקרקעין (בעלות משותפת) ויחסים משפטיים בין דיירי בית משותף.
  • סילוק יד בהפקעת מקרקעין.
  • עיכוב ביצוע של פסקי-דין לסילוק יד ופינוי.

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ