כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

יפוי-כוח בלתי-חוזר

ד"ר פ' נרקיס
תאריך הוצאה ינואר 2023
מחיר הספר
65.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

המוסד של "יפוי-כוח בלתי-חוזר" הינו כלי משפטי השזור בכל המוסדות המשפטיים ובכל שדות המשפט לגווניהם השונים. השימוש ב"יפוי-כוח בלתי-חוזר" הפך לכלי יומיומי בעסקאות מסחריות ובעסקות נדל"ניות בפרט. אין לך כמעט עסקת נדל"ן שהיא, יהא אשר יהא הלבוש שתלבש העסקה, שלא מצאנו את קיומו או מעורבותו של המסמך הנקרא "יפוי-כוח בלתי-חוזר".

 

הספר "יפוי-כוח בלתי-חוזר" מקיף את כל השדות המשפטיים בהם משתמשים ביפוי-כוח זה תוך מתן דברי הסבר מפורטים והבאת ההלכה הפסוקה. מחרוזת הנושאים שוזרת תמונה מלאה של כל ההקשרים המשפטיים בהם יפוי-הכוח הבלתי-חוזר נוטל חלק בהם.

 

הספר הינו ייחודי באשר הוא מציג באורח מפורט ומלא פן רציני של דיני השליחות. בספר מוגשות שלל סיטואציות - פועל יוצא של ההלכה הפסוקה - בהן נבחנת נפקותו של יפוי-כוח בלתי-חוזר והשפעתו על כינונם או איונם של יחסים משפטיים. 

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

משפט השוואתי; מג'לה; משפט אנגלי; משפט אמריקאי; מהותו של יפוי-כוח בלתי-חוזר; זיהוי מסמך כ"יפוי-כוח בלתי-חוזר"; בדיקת המסמך עצמו ובדיקת תוכנו של המסמך; זיהוי המסמך כיפוי-כוח בלתי-חוזר על-פי כוונת הצדדים; היעלמותה או איונה של הזכות או עסקת היסוד; התניית תוקפו של יפוי-כוח הבלתי-חוזר; נסיבות חתימתו של יפוי-כוח בלתי-חוזר; זיוף - עילה לביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר, ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת השפעה בלתי-הוגנת; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת אי-ידיעת קרוא וכתוב; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת כפיה או איומים; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת עושק; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת מצוקה; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת עקב מות השלוח; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת מות השולח; ביטולו של יפוי-כוח בלתי-חוזר מחמת חוסר כשרות משפטית; כשרותו של קטין; סדרי דין וראיות; ראיה והוכחה; התיישנות יפוי-כוח בלתי-חוזר; עורך-דין ונוטריון; יפוי-כוח בלתי-חוזר ומס שבח מקרקעין, עסקת קומבינציה, עסקה מלאכותית; יפוי-כוח בלתי-חוזר ומוסדות משפטים אחרים לרבות משכון, משכנתא, נאמנות, מתנה, חוזה קבלנות, פשיטת רגל, מקרקעין, בתים משותפים; דרישת הכתב; יפוי-כוח בלתי-חוזר ותום הלב ועוד.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ