כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

פשרה וגישור במשפט האזרחי

אליעזר פני-גיל, עו"ד ומגשר
תאריך הוצאה אוקטובר 2023
מחיר הספר
65.00 ₪

פשרה וגישור במשפט האזרחי (בעין תיקוני חקיקה - תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 וההלכה הפסוקה)

 

לתוכן העניינים של הספר - לחץ/י כאן

 

תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (תשע"ט-2018) שנכנסו לתוקף בינואר 2021 מהוות נדבך חשוב במטרה להביא לניהול ההליך המשפטי באורח יעיל, מהיר וענייני. התקנות החדשות מציבות אתגר לא קל לעורכי-הדין ולשופטים בניהול ההליך.

 

על-מנת להפוך את ההליך המשפטי ליעיל מוטלות משימות על עורכי-הדין שעניינן ניסוח כתבי טענות באורח תמציתי ובצורה המודגשת בתקנות החדשות, גילוי הדדי ושקיפות מלאה. כלומר, לקראת הדיון המקדמי יעמדו בפני בית-המשפט מלוא הנתונים על-מנת לכוון את המשך הדיון.

 

התקנות החדשות פותחות שער לעידן חדש בניהולו של ההליך המשפטי. טקטיקה משפטית, אסטרטגיה תהיינה מילים שאבד עליהן הכלח. עוד בטרם בית-המשפט יתכבד לזמן הצדדים לקדם המשפט ייאלצו הצדדים לגלות שקיפות מירבית באשר לטענותיהן ולבררן האחד מול השני טרם הדיון. הכל יהיה גלוי. בפני בית-המשפט תהיינה כל הטענות, המסמכים, התשובות ועוד. יחסי הכוחות בין הגופים הגדולים והאזרח שנאלצו לקבל ביטוי בהגנות שונות של בתי-המשפט ל"אזרח הקטן" יזכו עתה למהלך נוסף בשרשרת ההגנות. הגוף הגדול לא יוכל עוד להתגונן בטקטיקות שונות ולהסתיר מידע ונתונים אותם יגלה רק ברגע האחרון לקראת ישיבת ההוכחות. בית-המשפט יהיה חשוף לכל המידע כבר במסגרת הדיון המקדמי. או אז למונחים של "גישור" או "פשרה" יהיה משנה-תוקף.

 

בית-המשפט בהציעו פשרה, למשל, לא יהיה "עיוור" בהצעתו זו, אלא יעמדו לפניו מירב הטענות והראיות בבואו לכוון את הצדדים. בצד אלה התקנות גם מקימות מערכת בקרה על בית-המשפט בניהול ההליך המשפטי.

 

באספקלריה של תקנות סדר הדין, התשע"ט-2018, תקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 מובא חיבור זה המכיל את הנושאים הבאים:

 

האחד, הפשרה. חלק זה דן, בין היתר, במהותה של הפשרה, ביטולה, תקיפתה, אישורה על-ידי בית-המשפט והליכים שונים של ערעור עליה; האבחנה בין פסק-דין המאשר פשרה לבין פסק-דין הניתן על דרך הפשרה, הגדרתה ומעמדה של ה"פשרה" בהליך המשפטי; הסכמי פשרה - בתביעות נזיקין; התערבות בית-המשפט בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק-דין; תקיפת פסק-דין בהסכמה בעילות מדיני החוזים הכלליים; טעות סופר בהסכם פשרה; עילות לביטולם של הסכמי פשרה שקיבלו תוקף של פסק-דין בענייני משפחה; הסכמי גירושין שקיבלו תוקף של פסק-דין וביטולם; ענייני ירושה ועוד נושאים רבים אחרים.

 

השני, הגישור. הדיון מוגש על דרך הבאת הוראות הדין לגבי צורות הגישור והפישור השונות: המהו"ת - הליך המהו"ת -"מידע, הכרות ותיאום" (הדין, לשון הרע במסגרת הליך המהו"ת, דחיית בקשות טרם פניה להליך המהו"ת, אי-התייצבות לפגישת המהו"ת, פטור מהתייצבות); תפקידו של המגשר, חשיפת תוכן הגישור; גישור בענייני משפחה ועוד נושאים רבים אחרים;

 

הספר ישמש כלי לעזר ומורה דרך לעורכי-דין, משפטנים וכל מי שעיסוקו משיק בהליך השיפוטי שכן ההיכרות של מנגנונים אלה תתרום לא רק למשתמש אלא גם להבנת הליכים אלה וכוחם לקצר הליכים ולסיים סכסוכים במהירות יחסית.

 

הספר מוגש בכריכה מהודרת.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ