כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

סעדים זמניים במשפט הישראלי בעין תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

אברהם (אבי) ששון, עו"ד
תאריך הוצאה אוקטובר 2023
מחיר הספר
99.00 ₪

לתוכן העניינים של הספר - לחץ/י כאן

 

להשארת פרטים - לחץ/י כאן

 

בימים אלה יוצא לאור ספר המקיף את כל סוגי הסעדים הזמניים תוך שמובא הדין, דברי הסבר וההלכה הפסוקה. תיקוני חקיקה שונים בסדרי הדין האזרחי ביחד עם פסיקה מעודכנת הופכים את הספר על חלקיו לספר עזר לשופט, לעורך-הדין ולמשפטן העוסקים במשפט האזרחי.

 

סעד זמני הינו הליך שגור ונודע כמעט בכל הליך משפטי הן בערכאה ראשונה והן בערכאת הערעור.

 

ספר זה הינו הספר המקיף הראשון והיחידי הנותן מטריה רחבה לכל סוגי הסעדים הזמניים. תחת מטריה זו, כונסו הן העקרונות הכלליים הנוגעים לסעד הזמני בכלל והן לכל סעד וסעד בנפרד. לכל סעד הובאו דוגמאות למכביר לגבי דרכי יישומו של הסעד הזמני תוך שהוא כולל דוגמאות ומאות תמציות פסקי-דין מעידן תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018  בכל הנושאים המשפטיים כפי שנראה להלן אגב הפירוט של תוכן הספר.

 

מבין נושאי הספר (חלקי):

 

מהותו של הסעד הזמני, עקרונות יסוד לגבי כלל הסעדים הזמניים ובכללם: שמירה על המצב הקיים, ניקיון כפים, מאזן הנוחיות, שיהוי וכן סדרי הדין הנוהגים בקשה לסעד זמני ובכלל זה הבקשה, התצהיר, הערובה מימוש הערובה; צו מניעה זמני מהותו וכן העקרונות המנחים את בתי-המשפט כגון נזק שאינו ניתן לתיקון, הוכחת זכות לכאורה, זהות הסעדים, ניקיון כפים, שיהוי ערבות, שינוי הצו ועיון מחדש, ביטולו ופקיעתו של צו המניעה הזמני, ערעור ועוד; הלכה הפסוקה בעניינים שונים בהם ניתנים צווים זמניים בענייני משפחה, מקרקעין, עבודה, הליכי בזיון בית משפט ועוד; צו עשה זמני - מהותו של הצו ועניינים שונים בהם ניתן הצו; צו חוסם, סעד זמני בערעור - מהותו של הסעד, האבחנה בינו לבין הסעד של עיכוב ביצוע, סעד זמני מכוח סמכותו הטבועה של בית-המשפט לרבות דוגמאות והסברים בנושאים כגון מימוש נכסים, פיצויים, הליכי הוצאה לפועל, בנקאות סימני מסחר, קניין רוחני ועוד; עיכוב יציאה מן הארץ על עקרונותיו, מהות הסעד, התנאים למתן צווי עיכוב יציאה סדרי הדין בהגשת הבקשה, ערבות ועירבון, עיכוב יציאה נגד תושב חוץ וכן יישום העקרונות המשפטיים בהלכה הפסוקה ובעניינים שונים כגון ענייני משפחה, עיכוב יציאה מכוח דינים שונים  ועוד; עיקול זמני, יישום לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירות, נוסחת האיזון, סדרי הדין בהגשת הבקשה לעיקול, תנאים להגשת הבקשה, סדרי הדין בביטול עיקול, פקיעתו של העיקול, עיון מחדש בצו, מהות הנכסים המעוקלים, נכסים הפטורים מעיקול, אישור העיקול והמחזיק, המרת הערובה וכן יחסי הגומלין בין העיקול לבין זכויות אחרות; כונס נכסים זמני ותופס נכסים ועוד נושאים רבים אחרים.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ