כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

עע"ם 1056/24 (עליון) אמנון אורן ואח' נ' לשכת עורכי הדין בישראל ואח'
תאריך פרסום
   04.02.24
יישוב
   ירושלים
רשמת
   ליאור משאלי שלומאי

כפי שנפסק בעבר לא-אחת, הפעלת סמכותו של בית המשפט בערעור להגדלת היקף גוף הערעור תישמר למקרים מיוחדים בלבד - שהם החריג ולא הכלל - וזאת בשים לב למטרותיהן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. 

החלטה

לאחר העיון בבקשה, בכתב הערעור ובפסק הדין מושא הערעור, לא מצאתי כי ההליך שבכותרת נמנה על אותם מקרים יוצאי דופן במורכבותם המצדיקים את הגדלת ההיקף של הודעת הערעור ל-סך של 14.5 עמודים כמבוקש (הגדלה של 2.5 עמודים), וזאת אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים בנדון.

 

כפי שנפסק בעבר לא-אחת, הפעלת סמכותו של בית המשפט בערעור להגדלת היקף גוף הערעור תישמר למקרים מיוחדים בלבד – שהם החריג ולא הכלל – וזאת בשים לב למטרותיהן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: התקנות) "למגר את התופעה של שימוש מרובה בניירת מעל ומעבר לנדרש, באופן המקשה לאתר את השאלות השנויות במחלוקת ומביא לבזבוז זמן שיפוטי יקר ולהתשת הצד שכנגד שלא לצורך" (ראו: דברי ההסבר לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, בעמ' 12; ע"א 122/21 עורב טכנולוגיות 1977 בע"מ נ' פקיד שומה חולון, פסקה 7 (28.2.2021); בש"א 433/21 לוי נ' לוי, פסקה 3 (26.1.2021)).

 

בענייננו, המערערים לא הצביעו במסגרת בקשתם על מורכבות מיוחדת ויוצאת דופן של ההליך, באופן המצריך הגדלה של היקף הודעת הערעור מההיקף הקבוע בתקנות. כל שנטען בבקשה הוא כי הודעת הערעור מתייחסת לשני נושאים שונים בפסק הדין (תקלה שנפלה, לטענת המערערים, במטלת הכתיבה; והיעדר חלופה נוספת באחת השאלות בבחינה). ואולם, המערערים לא פירטו מדוע התייחסות לשני הנושאים האמורים מורכבת יותר מהליכים אחרים ומצדיקה חריגה ממגבלת העמודים הקבועה בתקנות, בהינתן הדרישה ל"טעמים מיוחדים" כאמור. בהקשר זה יצוין כי ערעורים רבים נסבים על יותר מ"נושא אחד" הנדון בפסק הדין עליו הם משיגים, ועליהם לעמוד במגבלת ההיקף הקבועה בתקנות.

 

אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

המזכירות תשיב למערערים את הודעת הערעור בהליך שבכותרת, והם יגישו הודעת ערעור מתוקנת בהתאם למגבלת ההיקף הקבועה בתקנות עד ליום 7.2.2024.

 

ניתנה היום, ‏כ"ה בשבט התשפ"ד (‏4.2.2024).


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ