כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

הפסקת עבודה - התפטרות ופיטורים - הודעה מוקדמת - דין, הלכה ומעשה

אריאל לוין, עו"ד
תאריך הוצאה אוגוסט 2019
מחיר קטלוגי
520.00 ₪
מחיר באתר
250.00 ₪

 לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

נושא רחב מימד בדין ובהלכה פסוקה דן בסוגיית הפסקת עבודה - הודעה מוקדמת, פיטורין והתפטרות. מכאן נולדה החשיבות של הגשת חיבור מקיף וייחודי של הנושא המתייחס לדין, לדברי הסבר, דעות מלומדי משפט ומאות תמציות פסיקה של ערכאות בתי-הדין לכל סוגיהם.

 

הניתוח, ההסברים והפסיקה מוגשים בנפרד לכל סעיף וסעיף של החוק.

 

גישה זו מאפשרת שימוש יעיל וקל בחיבור המשפטי באשר הנזקק לספר מוצא את תשובתו מייד וליד כל סעיף וסעיף של החוק ושל התקנות השייכות אליו שהוצאו מכוחו. הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת ונושא כ- 750 עמודים.

 

מתוך נושאי הספר (חלקי):

 

  • שער א': חוק פיצויי פיטורים: הזכות לפיצויי פיטורים לרבות נטל השכנוע וחובת ההוכחה, נוהג לשלם פיצויי פיטורים, חיוב המעביד הקודם בתשלום פיצויי פיטורים, פיטורי עובד עקב מעילה באמון וגניבת לקוחות; רציפות בעבודה לרבות האם העובד יכול לוותר על "רציפות בעבודה", חופשת לידה, התניה המבטלת רציפות - האם חסרת תוקף היא?, תקופת מאסר; אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות לרבות פיטורים לאחר 8 חודשי עבודה, שלילת רישיון נהיגה, סכסוכים רבים בין המעביד לעובד, העסקת עובדי ניקיון; מעסיק שנפטר; עובד שנפטר לרבות האם יש למעביד זכות קיזוז; התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי לרבות נטל ההוכחה ומסמכים רפואיים, הידרדרות נפשית ופיזית, האם העובד חייב להעמיד עצמו לבדיקה רפואית; התפטרות של הורה; התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות; התפטרות לרגל העתקת מגורים; אי-חידוש חוזה העבודה; התפטרות אחרת שדינה כפיטורים; שיעור הפיצויים; פשרה והודאת סילוק ועוד נושאים רבים אחרים.

 

  • שער ב': חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: החובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות לרבות שלילת פיצויים ודמי הודעה מוקדמת, פיטורים פוליטיים, נסיבות בהן ניתן לפטר את העובד ללא הודעה מוקדמת, מועד מסירת ההודעה המוקדמת; הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת ובשכר לרבות פיטורים בסמוך לסיום שנת עבודה ראשונה; ויתור על עבודה בפועל לרבות נטל ההוכחה; תוצאות של אי-מתן הודעה מוקדמת; פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת ועוד נושאים רבים אחרים.

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ