כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

מיסי הארנונה ברשויות המקומיות

גיא יעקב, עו"ד ונוטריון
תאריך הוצאה אפריל 2023
מחיר הספר
99.00 ₪

מיסי הארנונה ברשויות המקומיות 

(השגה - ועדת ערר - ערעור מינהלי - עתירה מינהלית - תובענה ייצוגית ועוד)

 

לתוכן העניינים של הספר - לחץ/י כאן

 

נושא ה"ארנונה" ברשויות המקומיות חוצה כל תחום בחיי היום-יום של האזרח במדינה. אין לך תחום במקרקעין שאינו משיק במישרין או בעקיפין לנושא הארנונה.

 

מכאן נודעת חשיבות לחיבור זה המקיף את הדין וההלכה הפסוקה בכל הנוגע לחיוב בארנונה ותקיפתו.

 

ייחודו של הספר בכך שמעבר לדין החל מובאים דברי הסבר וכן מאות תמציות הלכה פסוקה המציגים הלכה למעשה את דרכי תקיפת החיוב בגופים המשפטיים והמעין-משפטיים השונים והמגוונים.

 

על-כן מצא המחבר את הצורך להביא לכל העוסקים בתחום הארנונה ברשות המקומית פסיפס שלם של פסיקות החולשות על כל חיובי הארנונה לסוגיהן תוך מתן הסבר לדרכי פעולתן, מינוייהן, סמכויותיהן ועוד.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ