מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
ספרונית פשיטת רגל

ספרונית פשיטת רגל

עו"ד שלומי נרקיס
תאריך הוצאה אפריל 2016
מחיר קטלוגי
389.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
199.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון התשמ"ג) בפקודה זו: "בית-המשפט" - בית-המשפט המוסמך לענייני פשיטת רגל לפי פקודה זו; "החלטה" או "החלטה רגילה" של אסיפת נושים - החלטה שנתקבלה בה ברוב ערך תביעותיהם של הנושים הנוכחים בה, בעצמם או על-ידי שלוח, ומשתתפים...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 241 ו- 242 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") וסעיף 84 לחוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:   פרק א': פרשנות ותחולה 1. הגדרות בתקנות אלה: "טופס" - טופס שנוסחו ניתן...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 241 ו- 242 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:   1. אגרות בית-המשפט בעד כל הליך או עניין בבית-משפט בעניין פשיטת רגל ישולמו האגרות הקבועות לכך בתקנות...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42א, 113 ו- 114 לפקודת פשיטת הרגל, 1936, אני מתקין תקנות אלה:   1. הגדרות בתקנות אלה: "רשם" - רשם משכונות שנתמנה על-פי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ"ז-1967 (להלן: "תקנות המשכון"), לרבות מי שהוסמך על-פי תקנות המשכון...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(ב), 47, 152(ג), ו- 242 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   1. החלת כללים על מינוי כונס זמני של נכסי חייב, מינוי נאמן על נכסי פושט רגל, ועל תשלום שכרם, יחולו הכללים שנקבעו...
פרק א': פרשנות 1. הגדרות (א) בפקודה זו: "עסק" - כל משלח-יד שמותר לעסוק בו; "קשרי שותפות" - הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר; "שותפות" - חבר-בני-האדם שהתקשרו בקשרי...
227. הגבלת מינוי (תיקון התשס"ה) (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף-קטן (א) יגלה זאת לממנה.   227א. חובת הודעה...
255. משתתף שנעשה פושט רגל משתתף שנעשה פושט רגל, בין לפני שנכלל ברשימת המשתתפים ובין לאחר מכן: (1) הנאמן בפשיטת הרגל ייצג אותו לעניין הפירוק וייחשב לפי זה כמשתתף; (2) אפשר לתבוע מנכסיו הן את דרישות התשלום שבעבר והן את ערכה המאומד של חבותו לפי דרישות תשלום העתידות...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 350 ו- 366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן:  "החוק"), ובאישור ועדת החוקה חוקקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   פרק א': פרשנות, תחולה, פרסום ודרכי המצאה 1. הגדרות בתקנות אלה: "בית-המשפט" - בית-המשפט המחוזי...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 136(3), 137, 162(6)(ב)(1), 163 ו- 258 לפקודת החברות (להלן: "הפקודה"), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   פרק א': הגדרות 1.   הגדרות (תיקונים: התשמ"ד, התשס"א) בתקנות אלה: "המדד" -...
אין דף קודם דף קודם
1
Powered By:Crafty Syntax

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן