מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
ספרונית פשיטת רגל

ספרונית פשיטת רגל

עו"ד שלומי נרקיס
תאריך הוצאה אפריל 2016
מחיר קטלוגי
389.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
199.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
3
הצג בדף:
פרקים
19. השפעת מוות על עילת תביעה (א) נפטר אדם - כל עילות תביעה בשל עוולה שהיו עומדות לנפטר או נגדו, יוסיפו לעמוד בעינן, בכפוף להוראות סעיף זה, לטובת עזבונו או נגד עזבונו, הכל לפי העניין. (ב) היתה עילת תובענה מוסיפה לעמוד כאמור לטובת עזבונו של נפטר, והמעשה או המחדל היוצר את העילה גרם...
40. כללים להצגה לקיבול והצדק לאי-הצגה (א) השטר הוא מוצג כראוי אם הוצג לפי כללים אלה: (1) צריך שתהא הצגה לפני שעבר זמנו, ביום עסקים ובשעה סבירה, על-ידי האוחז או בשמו, לפני הנמשך או לפני אדם הרשאי בשמו לקבל עליו את השטר או לסרב לקבלו עליו;   שני נמשכים או יותר  ...
... 36. אין תפוגה כשיש עילה או נגמר הדיון לא תפוג תובענה על שום שאחד מבעלי הדין מת או פשט את הרגל, ובלבד שעילת התובענה בעינה עומדת; ואם מת אחד מבעלי הדין בין גמר הדיון לבין פסק-הדין, לא תפוג התובענה אף אם אין עילתה קיימת עוד אלא מותר ליתן פסק-דין. ... 38.   צו בית-המשפט...
14. סיום השליחות (א) השליחות מסתיימת בביטולה על-ידי השולח או השלוח, וכן במותו של אחד מהם, בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו, או - אם היה תאגיד - בפירוקו. (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו אם ניתנה ההרשאה להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות.
... 18. אחריות ממונה לתשלום מס (תיקון התשס"ב (מס' 3)) (א) בסעיף זה, "הממונה" - אדם שמונה לפי דין לתפקיד של מוציא לפועל, מפרק, כונס נכסים, אפוטורופוס, מנהל עזבון או נאמן, או בעל תפקיד אחר שמינה בית-המשפט לפעול בנכסיו של העוסק. (ב) ממונה אשר בתוקף תפקידו מוכר נכס או...
4. מעביד שנפטר (תיקון התשע"ד) עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעסיקו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר. ... 26. סכומים משוריינים (תיקונים: התשל"ג, התשנ"ח, התשע"ד (מס' 2)) (א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף...
... 19. פשיטת רגל ופירוק התאגיד (תיקון: התשמ"ה, התשע"ד) (א) ניתן לגבי מעסיק צו כאמור בסעיף 127נה לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, לא יהיה המפרק כמשמעותו בסעיף 127סא(א) לחוק האמור חייב בתשלום פיצוי הלנת שכר; אולם בהחלטתו בדבר אישור החוב רשאי הוא לקבוע כי על...
120.   פסולים לכהונה (תיקונים: התשל"ג, התשל"ג (מס' 2), התשמ"ט, התשנ"ו (מס' 2), התשס"א, התשס"ח (מס' 2)) אלה הפסולים לכהן כחברי מועצה: (1) מי שמקום מגוריו הקבוע שוב אינו בתחום העיריה; (2) מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות...
... 29. כשהמבוטח פשט את הרגל או התפרק (תיקון התשס"ח) מקום שאדם מבוטח מפני חבות טעונת ביטוח בין שהיה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - וקרה אחד המקרים האלה: (1) המבוטח הוכרז פושט רגל, או בא...
8. אחריות הערב הערב והחייב אחראים כלפי הנושה יחד ולחוד, אולם אין הנושה רשאי לדרוש מן הערב מילוי ערבותו בלי שדרש תחילה מן החייב קיום חיובו, אלא באחת הנסיבות האלה: (1) הערב ויתר על הדרישה מן החייב; (2) ניתן נגד החייב צו קבלת נכסים או צו פירוק; (3) החייב מת או נמצא מחוץ לישראל או...
3
Powered By:Crafty Syntax

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן