מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

דיני מכרזים - הלכה ומעשה

ד"ר פ' נרקיס
תאריך הוצאה ספטמבר 2023

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

דיני המכרזים במדינת ישראל זכו לשלל הלכות וספרי משפט. דינים אלה מקיפים את קשת המשפט הציבורי לכל גווניו ועקרונותיו זלגו לתחומי המשפט הפרטי באותן סוגיות בהן הרשות המינהלית פעלה אף במישור הפרטי.

 

על כל אלה בא החיבור המשפטי המקיף ומלמדנו הן את ההלכה הפסוקה תחת קורתה חוסה תחום נרחב זה, כמו גם את היישום הפרקטי של הלכות אלה. החיבור המשפטי מהווה פסיפס של ההלכה, דברי מלומדי משפט והוראות הדין.

 

מבין פרקי הספר (חלקי):

 

מטרתם של דיני המכרזים;  הרחבת זכות המעמד והשימוע; המכרז וניגוד עניינים במגזר הציבורי; פרשנות המכרז; כללי ההתערבות בהחלטות הרשות המינהלית; עקרונות יסוד בדיני מכרזים; הגינות; תחרות בתנאים שווים; התנהלות תקינה; עקרון השקיפות; צדק חלוקתי; תום-לב; איסור לקיים משא ומתן בין המזמין למציעים; העדר חובת המכרז - ניהול משא ומתן; גופים "דו-מהותיים"; החלת דיני המכרזים על גופים "דו מהותיים"; "תובענה לפיצויים שעילתה מכרז"; המכרז ומשטר ההגנה על זכויות עובדי המציע; סמכות בית המשפט המינהלי; הצעה תכסיסנית; תיאום מכרזים; ההצעה ותנאי המכרז; קביעת אמות מידה למכרז; תנאי סף; תנאי סף - "העדפה מתקנת" - "תנאי מיקום"; הנחה במכרז-אי בהירות; מכרז בלתי-חוקי; חקירה פלילית - פסילת מועמד - תנאי במכרז "יושר והגינות"; הליך הבהרה שמעניק למציע "מרחב תמרון"; העדר תיעוד של הליכי המכרז; מסמכי המכרז - ברורים ומפורשים; פגמים במכרז; שתיקת צד למכרז - שיהוי ומניעות; שיהוי ומעשה עשוי; פגם מהותי; פגם טכני; היעדר מחיר יחידה; זמני אספקת סחורה לא סבירים, מפרט לקוי; היעדר חתימה; כשירות המציע; שגיאות בשלבי המכרז; טעות קולמוס או אי-בהירות ותיקון; רישום אצל רשם הקבלנים; מועד פתיחה; משוא פנים; איחור בן דקות מספר; טעות בכתובת למשלוח ההצעה; אי-מילוי טופס הערבות; שינוי שעות ההגשה של ההצעות למכרז; אי-הגשת מעטפת המכרז לתיבת המכרזים; אי-השתתפות בסיור קבלנים; כושר לבצע עבודה וניסיון קודם; ערבות במכרז ופגמים בערבות; הפקדת מזומנים; אי-הגשת ערבות בנקאית; ערבות פגומה ללא הצמדה; פגם שנובע מהנחיית יו"ר ועדת מכרזים; תום תקופת הערבות הבנקאית על-פי תנאי המכרז; ערבות שתוקפה ארוך מן הנדרש - "ערבות מטיבה"; תוצאות המכרז; "שיטת הממוצע" - מחיר שוק סביר (אי-התחשבות בהצעות פסולות); ההצעה הזולה; מהי ההצעה הזולה; פסילת ההצעה הזולה; עוגןעוגןעוגןעוגןזולות ההצעה אינה גורם מכריע; היעדר התחייבות לקבלת ההצעה הזולה; כושרו של הזוכה; עדיפות לכושר וניסיון על המחיר; משא-ומתן להורדת מחיר; עוגןשימוש לרעה בסמכות; רמת מחירים נמוכה; האומדן; חוות-דעת מקצועית; הצעה יחידה במכרז; פיצול המכרז; ניהול משא-ומתן עם מציעים; ניהול משא ומתן לאחר פתיחת ההצעות; בירור פרטים עם מציע; בירור תנאי סתום עם מציע-פסול; ביטולו של מכרז; ביטול מכרז ופרסום מכרז חדש;עוגןעוגןעוגן ביטול המכרז על-ידי מפרסם המכרז; עוגןעוגןביטול על-ידי בית-משפט; פגם מהותי; גם מהותי בכל ההצעות שהוגשו במכרז - דחיית עתירה או ביטול מכרז?; חלוף הזמן; הצעות חלופיות (אינן בתנאי המכרז); "מעין מכרז" - מכרז ביטוח של רשות מקומית; פטור ממכרז; מכרז חובה ומכרז מרצון; החובה לקיים מכרז - אימתי?; חוק חובת מכרזים ותקנות הפטור; רשויות מקומיות; ועדת המכרזים ומועצת העיר; נוהלים והנחיות פנימיות של גופים ציבוריים; מכרזים לאיוש משרה; מינוי עובדי עירייה ללא מכרז; מכרזים ברשות המקומית - פטור ממכרז; התקשרות עם עורך-דין - הצורך במכרז; "דמוי מכרז"; מה בין מכרז ו"דמוי מכרז"?; מכרז סגור; מכרז והגרלה; מכרז פרטי סגור; דיני המכרזים והמכרז הפרטי; העדפת המכרז הפנימי; הקפאת מכרז פנימי ועוד.

דיני מכרזים - הלכה ומעשה
מחיר הספר
65.00 ₪
הוסף לסל

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן