מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
אוגדנית    מיסים

אוגדנית מיסים

עו"ד שלומי נרקיס
תאריך הוצאה אפריל 2016
אוגדנית מיסים" בעריכתו של עו"ד שלומי נרקיס שהיא בבחינת כלי יעיל ונוח לשימוש של כל הנזקק להוראות הדין בסוגיות מיסוי המקרקעין לצורך דיונים במס שבח, לצורך חתימת הסכמים ולצורך ייצוג בועדות ערר.
מחיר קטלוגי
389.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
199.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
1. הגדרות(תיקונים: התשכ"ה, התש"ם, התשמ"ד (מס' 2), התשמ"ז, התשנ"ו, התשס"ב (מס' 3), התשס"ה (מס' 2), התשע"א (מס' 2), התשע"ג (מס' 2)) בחוק זה: "מקרקעין" - קרקע בישראל, לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חייבור של קבע; "זכות במקרקעין" - בעלות או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו- 115 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 3(ו) לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), התשל"ה-1974, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   פרק א': פרשנות   1. הגדרות (תיקונים:התש"ם (מס' 2), התשמ"א, התשמ"ב,...
3. תחולה והוראות מעבר (א) מי שלפני תחילתו של החוק העיקרי קנה זכות במקרקעין וזכותו טרם נרשמה בפנקסי המקרקעין, יהיה חייב בתוספת מס כמפורט להלן; לצורך זה רשאי הוא למסור בכל עת הצהרה וחייב הוא לעשות כן לפני רישומה של הזכות בפנקסי המקרקעין: (1) מסר הצהרה תוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה,...
4. הוראה לעניין נכסים בני פחת שנרכשו לפני 1973 במכירת זכות במקרקעין בני-פחת שנרכשה לפני 1 באפריל 1973, יחושב השבח, למעט מרכיב ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 39(8) לחוק העיקרי, בהתאם להוראות החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה, ובלבד שסכום הניכוי בשל פחת שהותר למוכר בניכוי על-פי סעיף 4(2)...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו- 115(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 98 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   1. חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין על אף האמור...
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ד) ו- (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   1. הגדרות בתקנות אלה: "מוסד ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה; "רשות מקומית" - כהגדרתה בתקנות שיעור מס...
בתוקף סמכותי לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), ולאחר התייעצות עם הוועדה, אני מתקין תקנות אלה:   1. הגדרות ופרשנות (תיקון התשס"ח) (א) בתקנות אלה: "יחידה" - כהגדרתה בסעיף 49יט לחוק, אשר נעשה בה שימוש...
פרק שביעי 1: הטבות במס לגבי בניינים להשכרה (תיקון התשמ"ח)   53א. הגדרות (תיקונים: התשמ"ח, התשנ"ב, התשס"ב (מס' 2), התש"ע) (א) בפרק זה: (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (בפרק זה:  "הפקודה") אלא-אם-כן נאמר אחרת; (2) "בניין" - לרבות מספר בניינים שנבנו באותה תקופה ובאותו אתר,...
1. הגדרות (תיקונים: התשנ"ב, התשנ"ו (מס' 2), התשס"ג) בחוק זה: (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"); (2) "דירת מגורים" - דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש, לפי...
1. הגדרות בחוק זה: "בניין להשכרה" - בניין, למעט חלק מבניין, שמתקיימים בו כל אלה: (1) הוא מבנה של קבע; (2) התכנית החלה עליו מייעדת אותו למגורים; (3) יש בו לפחות שש-עשרה דירות בארבע קומות לפחות, שהשטח העיקרי הממוצע שלהן אינו עולה על 100 מ"ר; (4) בנייתו הסתיימה אחרי יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר...
אין דף קודם דף קודם
1

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן