מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
עדות מפי השמועה בראי ההליך האזרחי והפלילי

עדות מפי השמועה בראי ההליך האזרחי והפלילי

עו"ד שלומי נרקיס
תאריך הוצאה יולי 2023
מחיר קטלוגי
345.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
99.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
לקריאת הספר לחץ/י על האייקון  שלעיל.
הלכה מושרשת היטב בדיני הראיות בישראל אומרת כי ראיה קבילה במשפט היא עדות של עד המופיע ומעיד לפני השופט על העובדות הידועות לו ונחקר על-ידי הצדדים, אך אין העד יכול להעיד על דברים ששמעו מפי אחרים. כלומר, מה שמוגדר כעדות שמיעה אינו קביל כראיה. זו ההלכה הכללית, ובמרוצת הזמן חוקקו או אומצו כמה...
בטרם נתחיל לחקור עד רצוי, להכתיב לפרוטוכול בית-המשפט הערה כללית לפיה כל עדות מפי השמועה, סברה, הרחבת חזית או כל עדות בלתי-קבילה אחרת, ניתן יהיה לטעון לגביה בסיכומים גם אם לא נטענה טענת התנגדות תוך כדי החקירה וזאת על-מנת לאפשר חקירה רצופה. האמור לעיל חל גם על התצהירים ונספחים המוגשים במהלך...
1. כללי סעיף 9 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 קובע כדלקמן: "9. אימרת עד בעת ביצוע עבירה עדות על אימרה שנאמרה בשעה שנעשה, לפי הטענה, מעשה עבירה, או בסמוך לפניו או לאחריו, והאימרה נוגעת במישרין לעובדה השייכת לעניין, תהא קבילה אם אמר אותה אדם שהוא עצמו עד...
1. כללי סעיף 10 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 קובע כדלקמן: "10. אימרת עד בעת ביצוע העבירה עדות על אימרה שאמר אדם שנעשה בו, לפי הטענה, מעשה אלימות, והאימרה נוגעת לאותו מעשה או לנסיבות לוואי שלו, תהא קבילה אף אם האדם שאמר אותה אינו נוכח כעד ואף אין להביאו למשפט...
1. מבוא סעיף 29 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 קובע כדלקמן: "29. הגדרות (תיקון התשל"ח) בסימן זה: "נציג דיפלומטי" - שגריר, ציר, ממונה על שגרירות או צירות, יועץ של שגרירות או צירות, מזכיר ראשון, מזכיר שני או מזכיר שלישי של שגרירות או צירות,...
1. מבוא חקיקתו של חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 מסמן נקודת מפנה ושינוי בפקודת הראיות. על המצב ערב השינוי, נאמר בדברי י' קדמי, בספרו {על הראיות, חלק שני, 835 ואילך} לפיהם בהתאם להסדר שהיה קבוע בסעיפים 36 ו- 37 לפקודה, ניתן היה להגיש העתק של רישום בספר בנקאי - כשהוא "מאומת"...
המגמה הרווחת בפסיקה איפוא היא מעבר משאלת הקבילות לשאלת המשקל. כלומר, מסתמנת מגמה ברורה מבחינת דיני הראיות של מעבר מכללים נוקשים של קבילות למבחנים גמישים של משקל ומהימנות, תוך העדפת השיטה הבוחנת את הראיה לגופה {ר"ע 423/83 מדינת ישראל נ' עזבון המנוחה ורד סילוורמן ז"ל, פ"ד...
במישור האזרחי, כללי הראיות כפופים להסכמת בעלי הדין. ועל-כן, הסכמה מפורשת או היעדר התנגדות לקבילותה של ראיה פסולה - כגון: עדות מפי השמועה - "מכשירה" את הראיה. ב- ע"א 309/59 {חברת מפעלי מים בע"מ נ' פישוב, פ"ד יד(2), 1133} קבע בית-המשפט כי "לא הועלתה כל...
1. מבוא אימרות נפטרים התקבלו, בין היתר, בנסיבות בהן אימרת הנפטר היא בניגוד לאינטרס רכושי שלו; אימרת הנפטר היא בדבר זכויות הציבור; היא נאמרה במהלך מילוי תפקידו; במסמך שנערך "במהלך העסקים הרגיל"; אימרה בדבר תוכנה של צוואה שאבדה {י' קדמי בספרו על הראיות (מהדורה משולבת ומעודכנת,...
אין דף קודם דף קודם
1

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן