מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
מורה דרך לניהול עזבון  והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון

מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון

שלומי נרקיס, עו"ד
תאריך הוצאה ספטמבר 2023
"מורה הדרך" הוקם מתוך צורך חיוני לתת מענה לשאלות בתחום דיני הירושה והעזבון הקשורים לניהול עזבון וכיוצא בזה.
הוסף לסל
מחיר הספר
99.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
3
דף הבא אין דף הבא
הצג בדף:
פרקים
סעיף 94 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "94. הגנת צד שלישי פעולה של מנהל עזבון הטעונה הסכמה או אישור לפי סעיף 93(2) תהא בת-תוקף גם באין הסכמה או אישור כזה אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה הסכמה או אישור." שאלת מעמדה של פעולה שנעשתה...
סעיף 95 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "95. הוראות המוריש נתן המוריש בצוואתו הוראות בעניין מן העניינים הנתונים לפי סימן זה לשיקול-דעתו של בית-המשפט, יפעל בית-המשפט בהתאם להוראות אלה, זולת אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות מיוחדות לסטות מהן." בדיני ירושה...
סעיף 96 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "96. האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון נתמנה האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון, לא יחולו הוראות הסעיפים 80, 84 עד 91." סעיף 96 לחוק הירושה קובע כי כאשר מתמנה האפוטרופוס הכללי למנהל עזבון, לא יחולו עליו ההוראות הקבועות בסעיפים 80,...
1. סמכויותיו של מנהל העזבון סעיף 97 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "97. סמכויות מנהל העזבון מנהל העזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לעשות בלי שבית-המשפט אישרן תחילה: (1) העברה, שיעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה...
1. מועד החלוקה סעיף 107 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "107. מועד החלוקה (א) אחרי סילוקם של חובות העזבון ושל המזונות מן העזבון תחולק יתרת העזבון בין היורשים. (ב) אין לחלק את יתרת העזבון כל עוד לא עברה התקופה שנקבעה בהזמנת הנושים; ואין לחלקה כל עוד לא נקבעו הזכויות התלויות, לפי סעיף 3(ב),...
סעיף 121 לחוק הירושה התשכ"ה-1965, קובע כדלקמן: "121. הוראה כללית (א) נתמנה מנהל עזבון, אין היורשים רשאים לעשות בעזבון, אלא ברשות מנהל העזבון או בית-המשפט. (ב) לא נתמנה מנהל עזבון, ינוהל ויחולק העזבון על-ידי היורשים לפי הוראות סימן זה." סעיף 121(א) לחוק הירושה...
סעיף 155 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "155. שיפוט בתי-דין דתיים (תיקונים: התשמ"א, התשנ"ח) (א) על-אף האמור בסעיפים 66(א) ו- 151 מוסמך בית-הדין הדתי שהיה לו שיפוט בענייני המעמד האישי של המוריש, לתת צו ירושה וצו קיום צוואה ולקבוע זכויות למזונות...
3
דף הבא אין דף הבא

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן