מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
תרופות בדיני חוזים - הלכה ומעשה

תרופות בדיני חוזים - הלכה ומעשה

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה ינואר 2019
החיבור מוגש באופן שתחת כל סעיף בחוק מובאת ההלכה, פסיקת בית-המשפט וההסברים השונים לכל סעיף.
מחיר קטלוגי
498.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
298.00 ₪
חדש
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
2
הצג בדף:
פרקים
סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "10. הזכות לפיצויים הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה."   העיקרון השולט בסעיף 10 לחוק...
סעיף 11 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "11. פיצויים ללא הוכחת נזק (א) הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שווים ביום ביטול החוזה. (ב) הופר חיוב לשלם סכום כסף,...
סעיף 12 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "12. שמירת זכות האמור בסעיף 11 אינו גורע מזכותו של הנפגע לפיצויים בעד נזק שהוכיח לפי סעיף 10; אולם אם היתה התמורה שכנגד החיוב שהופר בלתי-סבירה, או שלא היתה תמורה כלל, רשאי בית-המשפט להפחית את הפיצויים עד כדי האמור בסעיף 11."   חוק...
סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "13. פיצויים בעד נזק שאינו של ממון גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית-המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין."   חוק החוזים (תרופות) מעניק, בצד תרופות אכיפת החוזה וביטולו, את סעד הפיצויים, לנפגע...
סעיף 14 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "14. הקטנת הנזק (א) אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו- 13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. (ב) הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו...
סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "15. פיצויים מוסכמים (א) הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן: פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית-המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה...
סעיף 16 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "16. פיצויים וביטוח בקביעת שיעור הפיצויים לא יובא בחשבון סכום שהנפגע קיבל או זכאי לקבל בשל הפרת החוזה לפי חוזה ביטוח."
סעיף 17 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "17. הפרה צפויה גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות העניין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית-המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב...
סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "18. פטור בשל אונס או סיכול החוזה (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי-אפשרי או שונה באופן...
סעיף 19 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1970 קובע כדלקמן:   "19. זכות עיכבון קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו להחזירו, תהא לנפגע זכות עיכבון באותו נכס כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה."   כדי שתקום זכות עיכבון על הנפגע-טוען הטענה להוכיח מספר תנאים מצטברים. ואלה הם: קיומו...
2

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן