מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

הקודקס המקיף לדיני ראיות ויישומם בטריבונלים המשפטיים השונים (בתי-משפט רגילים, לענייני משפחה, עבודה)

עו"ד אריאל לוין
תאריך הוצאה מאי 2019
במבצע

 

לתוכן העניינים של הספר... לחץ/י כאן

 

בעידן הרפורמות בסדרי הדין השונים והצעות לרפורמות שונות אף בדיני הראיות נולד הצורך הדחוף בחיבור מקיף וראשון מסוגו המציג לא רק את דיני הראיות לכל היקפן, אלא גם את הרפורמות אשר בדרך (הצעות חוק חדשות דיני הראיות, חסיון עיתונאי ועוד) כמו גם את הדרך שבה מיושמים דיני הראיות בטריבונלים שונים כגון בית-המשפט לענייני משפחה, בתי-הדין לעבודה ואחרים אשר בסמכותם לסטות מדיני הראיות הנהוגים בתי-המשפט הרגילים.

 

מלומדי משפט הביאו בפני עורכי-הדין ובתי-המשפט חיבורים משפטיים ראויים ויסודיים בדיני הראיות. אולם, ייחודו של ספר זה הוא בכך שהוא נכנס לעומק היישום של דיני הראיות הן בבתי-המשפט הרגילים והן בטריבונלים השונים. כאן מובאים מאות תמציות פסיקה של בתי-המשפט הללו, דברי הסבר והשוואה בין בתי-המשפט והטריבונלים השונים.

 

למעשה תחום דיני הראיות מקבל מימד חדש ביחס לדרך השימוש בפקודת הראיות, הדין וההלכה והיישום שלהם לכל גזרת בתי-המשפט השונים והמיוחדים. מיוחדותו של הספר היא גם במבנהו כך שיוכל לשמש גם ספר לימוד מעמיק לכל מי שעומד בפני בחינות ההתמחות. הספר מוגש במספר כרכים (כריכה קשה ומהודרת).

 

הספר בנוי מ- 11 חלקים שתוכנם, בין היתר:

 

חלק א': אבני דרך להבנת והכרת דיני הראיות ויישומם בהליכים אזרחיים ופליליים ובכלל זה על השיטה האדברסרית, משקלן של ראיות, משקלה של עדות, פיצולה של העדות לצורך הכרעה, אותות האמת, קביעת מהימנות, משקלה הפנימי של עדות, בחינת עדות של "עד מדינה", חקירה נגדית שנפגמה ומשקל העדות, הכרעה על-פי עדות יחידה - משפט אזרחי, הכרעה על-פי עדות יחידה - במשפט פלילי, עדות יחידה של שותף, סוגי התוספות הראייתיות, ראיית הסיוע, שלושת התנאים המצטברים לעניין הסיוע, עדות קטין שאינו בר-אחריות פלילית, ראיה שנתקבלה שלא כדין, ראיות סותרות, כלל הראיה הטובה ביותר, תזכיר הצעת החוק לביטול כלל ראיה הטובה ביותר, מחדלי חקירה, סוגי ראיות, ראיה חפצית - העדפת הראיה החפצית על ראיות מפי עדים, קו הגנה חלופי ועודף ועוד.

 

חלק ב': נטל ההוכחה, מידת ההוכחה וחומרי ראיות, הגדרת מונחים, חובת ההוכחה במשפט האזרחי, "נטל השכנוע", "חובת הראיה", מידת ההוכחה, מאזן ההסתברות, פיצוי הסתברותי, חובת ההוכחה במשפט הפלילי, "נטל השכנוע", נטל השכנוע מוטל על התביעה, אימתי נושא הנאשם בנטל השכנוע?, מידת ההוכחה - "למעלה מספק סביר" - "עמידה במאזן ההסתברויות", הסברי הנאשם, "מסקנה אפשרית אחרת", התערבות בית-משפט של ערעור, חזקות - השפעתן על נטל ההוכחה, ראיות חפציות שונות, עדות מעשים דומים ועדות שיטה ועוד.

 

חלק ג': תחולת דיני הראיות בהליכים בפני טריבונלים שיפוטיים מיוחדים, ייחודם של טריבונלים שהופטרו מדיני הראיות, פסק-דין בפשרה ודיני הראיות, רשות סטטוטורית, בית-משפט לענייני משפחה, עתירה מינהלית - דיני הראיות, סדרי הדין והראיות, המפקח על רישום מקרקעין, בתי-הדין לעבודה - סטיה מדיני הראיות ועוד.

 

חלק ד': עדים - העדה וכשרות,  החריגים לכלל, עדותם של בני זוג, הגדרת "בני זוג", צירוף אישומים - המואשם יחד עם בן זוגו בכתב אישום אחד, עדותם של הורה וילד וחריגים, עדות מותרת, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (עדות קרובים), התשע"ג-2013, עדות לזכות בן משפחה, עדות בעל דין לעצמו או ליריבו ועוד.

 

חלק ה': חריגים לכלל הפוסל עדות מפי השמועה, אימרת עד בעת ביצוע עבירה - "רס-גסטה", החריגים שבסעיפים 10-9 לפקודת הראיות ודוקטרינת ה"רס גסטה", אין דרישה לתוספת ראייתית לאמרה לפי סעיפים 10-9 לפקודה, החריג שבסעיף 9 לפקודה - שלושת התנאים, המונח "בסמוך", "סמיכות" - מבחני עזר, אימרה של קרבן אלימות, אימרת עד מחוץ לבית-המשפט, הוכחת הודיית חוץ של נאשם באמצעות אימרה בכתב של עד, הודיה - קבילותה, דגמים של דוקטרינות לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין - מבט השוואתי, אימוץ דוקטרינת פסילה פסיקתית בשיטתנו המשפטית - עקרונות מנחים, הפעלת מדובב בחקירה פלילית ועוד.

 

חלק ו': מומחים, השינויים בתקנות החדשות לעומת תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 - כללי, חקירת מומחים, צורת חוות הדעת ועוד.

 

חלק ז': תעודות ציבוריות ונכריות, מסמכים ציבוריים, הוכחתם ועוד.

 

חלק ח': רשומה מוסדית והעתק צילומי, הגדרות, חומר מחשב, מיהו "מוסד", קבילות רשומה מוסדית, רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי, העתק צילומי ועוד.

 

חלק ט': קבילות פסק-דין מרשיע במשפט פלילי במסגרת המשפט האזרחי, עיכוב ההליכים בתביעה אזרחית נגררת לפלילים, עדות מפי השמועה ופסק-דין כראיה - מסגרת נורמטיבית, התנאים לקבילות פסק-דין מרשיע במשפט פלילי, אמירות שלא עמדו ביסוד ההרשעה, הרשעה על-פי הודאה, פסק-דין מזכה במשפט הפלילי, ראיות חדשות לאחר מתן פסק-הדין במשפט הפלילי, עיון בפרוטוקול ובחומר אחר וראיות לסתור ועוד.

 

חלק י': ראיות חסויות, סוגי החסיונות, חסיון מוחלט וחסיון יחסי, חסיון לטובת המדינה, חסיון לטובת הציבור, חסיונם של הנחיית פרקליט המדינה ונוהל המשטרה בנוגע להפעלת מדובבים, הדיון בעתירה לגילוי ראיה חסויה, ראיות מפלילות, עדות עורך-דין, עדות רופא, עדות פסיכולוג, עדות עובד, עובד סוציאלי, עדות כהן דת, חסיון עיתונאי, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חסיון עיתונאי), התשע"ג-2013, החסיון בהליך גישור ועוד.

 

חלק י"א: ההליך המשפטי - חקירת הצדדים, העדים - חקירה ראשית, נגדית וחוזרת, שאלות, מסמכים, דרכי חקירה ועוד.

הקודקס המקיף לדיני ראיות ויישומם בטריבונלים המשפטיים השונים (בתי-משפט רגילים, לענייני משפחה, עבודה)
מחיר קטלוגי
698.00 ₪
מחיר באתר
375.00 ₪
הוסף לסל

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן