מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
הקודקס המקיף לפסיקת בתי-המשפט לעניינים מקומיים

הקודקס המקיף לפסיקת בתי-המשפט לעניינים מקומיים

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה נובמבר 2023
לראשונה בארץ הספר היחידי המגולל מבט משפטי ומעשי על תחומי הסמכות של בתי-המשפט לעניינים מקומיים.
הוסף לסל
מחיר הספר
59.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
דף הבא אין דף הבא
הצג בדף:
פרקים
בתי-משפט לעניינים מקומיים בישראל דנים בעניינים הקשורים לתחום השלטון המקומי. האחריות לעובדי מזכירויות בתי-המשפט מתחלקת בין הנהלת בתי-המשפט בתחום המקצועי והרשויות בתחום המינהלי. קשת המקרים בהם דן מותב בית-משפט שלום בשבתו כבית-משפט לענייינם מקומיים הינו רחב וחולש, כמעט, על כל תחומי הפעילות של...
סעיף 54 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן: "54. מקום מושב ואיזור שיפוט (א) שר המשפטים רשאי, בצו, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להקים בית-משפט לעניינים מקומיים ולקבוע מקום מושבו ואיזור שיפוטו, ורשאי הוא, בצו, כאמור, להסמיך בית-משפט שלום לשבת...
סעיף 55 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן: "55. הסמכות (א) בית-משפט לעניינים מקומיים ידון בעבירות לפי פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, וחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולפי תקנות, צווים וחוקי עזר על-פיהם, וכן בעבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית, לרבות תקנות, צווים...
סעיף 56 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן: "56. דין בית-משפט לעניינים מקומיים (א) דין בית-משפט לעניינים מקומיים כדין בית-משפט שלום, ויחולו עליו הוראות סימן ג' למעט סעיף 51 ככל שאין בסימן זה הוראה אחרת, ובשינויים המחוייבים. (ב) דין שופט בית-משפט לעניינים...
סעיף 57 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן: "57. מינוי שופט (תיקון התשע"ד) (א) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית-המשפט העליון, רשאי למנות, לתקופה ובתנאים שיקבע, שופט שימלא תפקיד של שופט בית-משפט לעניינים מקומיים; בשבתו בדין יהיו סמכויותיו של שופט שנתמנה כאמור...
סעיף 58 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 קובע כדלקמן: "58. שמירת סמכויות אין הוראות סימן זה באות לגרוע מסמכות בית-משפט שלום לדון בעבירות כאמור בסעיף 55."
אין דף קודם דף קודם
1
דף הבא אין דף הבא

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן