מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
הקודקס המקיף לפסיקת בתי-המשפט לעניינים מקומיים

הקודקס המקיף לפסיקת בתי-המשפט לעניינים מקומיים

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה נובמבר 2023
לראשונה בארץ הספר היחידי המגולל מבט משפטי ומעשי על תחומי הסמכות של בתי-המשפט לעניינים מקומיים.
הוסף לסל
מחיר הספר
59.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
דף הבא אין דף הבא
הצג בדף:
פרקים
1. על "מגיפת" הבניה הבלתי-חוקית בעידן שלאחר תיקון 116 לחוק שבו ידובר להלן נוטלים בתי-המשפט לעניינים מקומיים תפקיד מרכזי ביישום הוראות הדין המחמירות. חוק התכנון והבניה דורש התחלת עבודה הבאה במסגרת עובדות הטעונות היתר, רק לאחר שאותה עבודה חוסה תחת היתר כדין במשמעות החוק וברור...
במשך שנים ישבו משפטנים על המדוכה על-מנת להביא סדרת הוראות אכיפה שתהיינה ישימות ובעלות השפעה, במגמה להדביר את התופעה של בניה לא חוקית או למיצער להקטינה. חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017 התקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשע"ז {5 באפריל 2017} ונכנס לתוקף באוקטובר 2017....
פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 {להלן: "חוק התכנון והבניה"} מגדיר סדרה של עבירות בדרגות חומרה וענישה שונות. החוק קובע את יסודות העבירות, את סיווגן ואת עונשן, ומסמיך את בית-המשפט, שעה שגוזר הוא את דינו של נאשם, לצוות עליו להרוס, לפרק או לסלק מבנה שנבנה שלא כדין, להפסיק...
חוק התכנון והבניה דורש תחילת עבודה הבאה במסגרת עבודות הטעונות היתר, רק לאחר שאותה עבודה חוסה תחת היתר כדין במשמעות החוק. ברור הוא כי ללא היתר בניה כדין לעבודות בניה הטעונות היתר אין מקום להתחלת בניה. התכלית שעמדה כנגד עיני המחוקק בבואו לחוקק את חוק התכנון והבניה היתה להגן על...
תיקון מס' 116 שינה באופן מהותי את הדין החל בנוגע לבקשות לצווי הפסקה שיפוטיים. בעוד שקודם לכן על-פי ההלכה הפסוקה נקבע כי צו הפסקה שיפוטי הוא בעל אופי של סעד זמני אזרחי {רע"פ 631/06 אשר נ' מדינת ישראל, פורסם באתר נבו (23.01.06); רע"פ 5584/03 פינטו נ' עיריית חיפה, פורסם באתר נבו...
אשר לקיומו של פגם חמור בצו, הרי שלמעשה אימץ תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה את ההלכה הפסוקה הקיימת עובר לתיקון, לפיה מדובר במקרים בהם נפלו פגמים בשיקול-דעתה של הרשות המוסמכת, כדוגמת מטרה זרה, היעדר מידתיות, שיקולים זרים, חוסר סבירות והפליה {עע"מ 3518/02 רג'בי נ' יושב-ראש הוועדה...
במסגרת תיקון מס' 116 נוספו כלי אכיפה שונים ולצד זה נערכו שינויים משמעותיים בנוגע לסוגי הצווים שניתן לנקוט בהם כנגד עבירות הבניה, התנאים למתן הצווים והאפשרות לעתור לביטולם. סעיף 16 לתיקון מסדיר את הוראות המעבר. עיון בסעיף 236 לתיקון מעלה כי חלו שינויים משמעותיים בנוגע לצווי הפסקה...
1. הדין החדש סעיף 258 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 לאחר התיקון קובע כדלקמן: "258. ייצוג וועדה מקומית לפני בית-המשפט (תיקונים: התשנ"א (מס' 2), התשע"ז) וועדה מקומית רשאית לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני בית-משפט בכל הליך באמצעות עובד שהרשתה לכך, ומסירת הזמנה, הודעה,...
1. הדין החדש - תיקון מס' 116 סעיפים 216 עד 233 לחוק קובעים כדלקמן: "216. צו מינהלי להפסקת עבודה (תיקון: התשע"ז) (א) ראה מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב-ראש וועדה מקומית או מהנדס הוועדה, על יסוד ביקור במקום או על יסוד דין וחשבון בכתב שהגיש לו מפקח, כי יש יסוד סביר להניח כי...
1. קבלתה של טענת המשיב, תיצור אנומליה חקיקתית, לפיה מהנדס ועדה מרחבית יכול להאציל סמכותו להוציא צווי הריסה מינהליים, בעוד שמהנדס ועדה מקומית שאינה ועדה מרחבית אינו רשאי להאציל סמכות זו חקיקה רלבנטית: סעיפים 19, 20 ו- 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. אזכורי פסיקה: בג"צ...
אין דף קודם דף קודם
1
דף הבא אין דף הבא

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן