מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 - כרך שלישי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 - כרך שלישי

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה ספטמבר 2023
הוסף לסל
מחיר הספר
299.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
אין דף קודם דף קודם
1
הצג בדף:
פרקים
לקריאת הספר בקובץ סגור לחץ/י על האייקון  שלעיל.
סעיף 319א לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן: "319א. הגדרות - פרק א'1 ותחולה (תיקונים: התשפ"א, התשפ"ג) (א) בפרק זה: "חוב עבר" - כהגדרתו בחוק זה, אולם יראו את מועד ההחלטה על עיכוב הליכים כמועד מתן הצו לפתיחת...
סעיף 18 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן: "18. החלטה בבקשה לצו לפתיחת הליכים (א) מצא בית-המשפט כי מתקיימים התנאים המנויים בסעיף 7 או 9, ייתן צו לפתיחת הליכים. (ב) על-אף האמור בסעיף-קטן (א), בית-המשפט רשאי לדחות את הבקשה לצו לפתיחת הליכים אם מצא כי...
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 "20. סעד זמני (א) הוגשה לבית-המשפט בקשה לצו לפתיחת הליכים, רשאי בית-המשפט, לבקשת התאגיד או נושה, לתת צו זמני המורה על אחד או יותר מאלה (בפרק זה: "סעד זמני"), אם שוכנע שיש ראיות לכאורה לכך שמתקיימים התנאים למתן צו לפתיחת...
סעיף 109 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן" "109. בקשת נושה לבית-המשפט (א) נושה רשאי להגיש לבית-המשפט בקשה לצו לפתיחת הליכים (בחלק זה: "בקשת נושה"), אם היחיד נמצא בחדלות פירעון; הוכחת חדלות הפירעון של היחיד יכול שתיעשה באמצעות החזקה שבסעיף...
סעיף 121 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן: "121. תוצאות צו לפתיחת הליכים עם מתן צו לפתיחת הליכים: (1) נכסי קופת הנשייה יעמדו לפירעון חובות העבר של היחיד והוצאות הליכי חדלות הפירעון, בלבד; (2) לא ייפרעו חובות העבר של היחיד מנכסי קופת הנשייה אלא לפי...
סעיף 167 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן "167. הפטר לאלתר (א) בית-המשפט לא יטיל על יחיד שכושר ההשתכרות שלו אינו עולה על דמי המחיה חובת תשלומים, וייתן לו הפטר כאמור בפרק ט': הפטר, לאלתר. (ב) על-אף האמור בסעיף-קטן (א), לא יינתן הפטר לאלתר ליחיד...
סעיף 175 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן: "175. חובות שאינם בני הפטר (א) ההפטר לא יחול על חובות עבר אלה: (1) תשלום עונשי; (2) חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי...
ב- חדל"פ (טבריה) 10259-10-22 {פלוני נ' הממונה על חדלות פירעון - מחוז חיפה והצפון, תק-של 2023(3), 53790 (01.09.23)} בית-המשפט קבע: "החלטה 1. לפני בקשת הנאמן לקציבת מזונות שני ילדיהם הקטינים של היחיד והזכאית למזונות, בהתאם לסעיף 179 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,...
סעיף 183 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 קובע כדלקמן: "183. ביטול צו לפתיחת הליכים בשל התנהלות היחיד (א) מצא בית-המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי היחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך...
אין דף קודם דף קודם
1

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן