מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות

הקודקס המקיף לפסיקת בתי-המשפט לעניינים מקומיים

איריס מרקוס, עו"ד

פרק א': שמירת הניקיון

עבור לפרק

ב- ת"צ (רח') 53318-06-18 {ישראלה שאול נ' פלקו בע"מ, תק-של 2019(2), 14750 (2019)} נדונה בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי סעיפים 18 ו- 19 לחוק תובענות ייצוגיות.

המבקשת, תושבת שכונת "רחובות ההולנדית", הגישה כנגד המשיבה תובענה, במסגרתה נטען כי באירוע שהתרחש ביום 28.04.18 במפעל "גלידות פלדמן", שמפעילה המשיבה ברחובות, דלפה אמוניה מחוץ למפעל לסביבתו וגרמה לאירוע ו/או מטרד סביבתי. המשיבה, כך נטען, הפרה את החובות החקוקות המעוגנות בחוקים סביבתיים, בהם: החוק למניעת מפגעים; חוק חומרים מסוכנים; חוק עזר לרחובות (שמירת הסדר והניקיון); חוק אויר נקי. בנוסף, כך נטען, קמה למבקשת עילת תביעה בגין עוולת מטרד ליחיד ובגין עוולת הרשלנות, בהתאם לסעיפים 35 ו- 44 לפקודת הנזיקין.

בד-בבד עם תביעתה האישית, הגישה המבקשת בקשה לאישור התובענה כייצוגית בשם כל תושבי שכונת "רחובות ההולנדית" ו/או השוהים בה, שהונחו להסתגר בבתיהם עקב אירוע דליפת האמוניה {קבוצה ראשונה} וכן בשם כל מי שביקש לעשות שימוש בכבישים 410 או 411, שנחסמו לתנועה בעת האירוע ו/או כל מי שביקש לעשות שימוש באתרי הפנאי הציבוריים הסמוכים למפעל המשיבה, והדבר נמנע ממנו עקב האירוע {קבוצה שניה}.

המבקשת העריכה את הנזק האישי לכל אחד מחברי הקבוצה הראשונה בסכום של 200 ש"ח ואת נזקה הכולל של הקבוצה בסכום של 1,360,000 ש"ח {סך של 200 ש"ח במכפלת 6,800 תושבים}. כן העריכה היא את נזקם של כל אחד מחברי הקבוצה השניה בסך של 150 ש"ח. הפיצוי המבוקש לחברי קבוצה זו העומד על-סך של 300,000 ש"ח {סך של 150 ש"ח במכפלת 2,000 חברי הקבוצה}. סכום התביעה הכולל לשתי הקבוצות הוערך איפוא בסך של 1,660,000 ש"ח. נוסף על הסעד הכספי, עתרה המבקשת להורות בצו עשה על המשיבה להציג תחקיר של האירוע, לנקוט כל פעולה למיגור סיכויי הישנות האירוע ולחייב את המשיבה בתשלום גמול למבקשת וכן שכר-טרחה לעורך דינה.

לאחר דין ודברים בין הצדדים, בטרם התקיים דיון מקדמי ובטרם הוגשה תשובה, הגיעו הצדדים לכלל הסכמות והגישו בקשה לאישור הסדר פשרה.

עיקרי ההסדר: חברי הקבועה עליה יחול הסדר הפשרה הם "כל תושבי שכונת 'רחובות ההולנדית' ו/או השוהים בה, שהונחו להסתגר בבתיהם עקב אירוע דליפת האמוניה ממפעל המשיבה; כל מי שביקש לעשות שימוש בכבישים 441 ו/או 410 שנחסמו לתנועה בעת האירוע וכל מי שביקש לעשות שימוש באתרי הפנאי הציבוריים הסמוכים למפעל המשיבה והדבר נמנע ממנו עקב האירוע.

המשיבה מודיעה כי דליפת האמוניה התרחשה עקב כשל טכני שהיה בלתי צפוי מבחינתה, וכי חקרה את האירוע באופן מעמיק, פעלה להשקעת משאבים טכניים, להדרכת עובדים ולחידוד נהלים, באופן שיביא למיגור סיכון עתידי מפני הישנות המקרה בנסיבות דומות.

על-פי ההסדר, נוסף להשקעת המשאבים האמורים למזעור הסיכון מפני הישנות מקרה דומה, תתרום המשיבה סך של 155,000 ש"ח שייוחדו לפרוייקט סביבתי-מדעי לילדי שכונת "רחובות ההולנדית" באמצעות הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, המופעלת על-ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי {עמותה רשומה}. התרומה תעבור כנגד הצגת תכנית מתוקצבת לפרוייקט מטעם מכון ויצמן ו/או דוידסון. התרומה לא תוצג כפעולה פילנטרופית אלא כפועל יוצא של הסדר הפשרה דנן.

בית-משפט קבע, כי הסדר הפשרה, הכולל את הצהרת המשיבה כי פעלה להשקעת משאבים טכניים, להדרכת עובדים ולחידוד נהלים, באופן שיביא למיגור סיכון עתידי מפני הישנות המקרה בנסיבות דומות, בשילוב עם התרומה הכספית בסך של 155,000 ש"ח לטובת הציבור, הינו הסדר ראוי וסביר. אישורו של הסדר הפשרה בשלב זה של ההליך המשפטי, משרת את חברי הקבוצה בשמם הוגשה הבקשה לאישור, עולה בקנה אחד גם עם אינטרס הציבור ויביא גם לחסכון בזמן שיפוטי.

עבור לפרק

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן