מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
אמנת האג - החזרת ילדים חטופים

אמנת האג - החזרת ילדים חטופים

שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון
תאריך הוצאה ינואר 2024
הספר מנתח את חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) תוך הבאת הסברים ודוגמאות פסיקה.
מחיר קטלוגי
545.00 ₪
הוסף לסל
מחיר באתר
65.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
2
הצג בדף:
פרקים
תקנה 104 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "104. תשובת המשיב (א) תשובת המשיב תוגש בתוך שלושה-עשר ימים מיום שהומצאה למשיב הודעה על מועד הדיון בתביעה ולא יאוחר מיומיים לפני מועד הדיון בתביעה, לפי המוקדם; המשיב יצרף לתשובה תצהיר וכל מסמך שבא...
תקנה 105 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "105. מועד הדיון בתביעה הדיון בתביעה יתקיים לא יאוחר מחמישה-עשר ימים ממועד הגשת התביעה." תקנה 295ח לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 {הישנות} קובעת כדלקמן: "295ח. מועד...
תקנה 106 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "106. הזמנת עדים וחקירתם (א) ביקש בעל דין לחקור את מי שהצהיר מטעם בעל הדין שכנגד, או לזמן עדים מטעמו שלטענתו לא היה ניתן להגיש את עדותם בתצהירים, רשאי בית-המשפט שלא להתיר את החקירה או את מתן...
תקנה 107 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "107. הדיון בתביעה (א) במועד הדיון רשאי בית-המשפט לתת צו להחזרת הילד לאלתר למקום מגוריו הרגיל, ואף לפי צד אחד, ובלבד שההזמנה לדיון הומצאה למשיב או לבא-כוחו; לא התייצב התובע לדיון והמשיב התייצב, לא...
תקנה 108 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "108. ראיות נוספות (א) לפני מתן פסק-הדין, רשאי בית-המשפט, כאמור בסעיף 15 לתוספת לחוק אמנת האג, לדרוש מהתובע להמציא לו החלטה או קביעה מרשויות המדינה שבה נמצא מקום מגוריו הרגיל של הילד, כי הרחקתו או...
תקנה 109 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "109. צו שנתנה רשות שיפוטית אחרת ניתנו צו או החלטה בנוגע לילד בידי רשות שיפוטית אחרת כאמור בסעיף 17 בתוספת לחוק אמנת האג, לא יביא בית-המשפט בחשבון את עצם עובדת מתן הצו או ההחלטה, ואולם רשאי הוא...
תקנה 110 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "110. החלטת בית-המשפט בתביעה (א) בית-המשפט ייתן פסק-דין מנומק בתביעה לא יאוחר משישה שבועות מהיום שבו הוגשה התביעה. (ב) חלפו שישה שבועות מיום הגשת התביעה וטרם נתן בית-המשפט פסק-דין כאמור בתקנת-משנה...
תקנה 111 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "111. ערעור (א) ערעור על פסק-דין ועל החלטה אחרת יוגש לא יאוחר משבעה ימים מיום המצאת פסק-הדין או ההחלטה לידי המערער; כתב הערעור יימסר בידי המערער במישרין לבעלי הדין האחרים ביום הגשתו...
תקנה 112 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "112. פטור מערובה רשות שיפוטית לא תדרוש ערובה, התחייבות עצמית או ערבות של צד ג' לתשלום הוצאות הכרוכות בהליכים לפי האמנה, לרבות בקשות ביניים במסגרת התביעה והליכים לפי תקנה...
תקנה 113 לתקנות בית-משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 קובעת כדלקמן: "113. הוצאות התובע נתן בית-המשפט פסק-דין להחזרת הילד, רשאי בית-המשפט להטיל על המשיב את הוצאותיו של התובע, לרבות הוצאות נסיעה, הוצאות הכרוכות באיתור הילד והוצאות הכרוכות בהחזרת הילד, וזאת בלי לגרוע...
2

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן